Lønn og tariff

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene. Her har vi samlet det du trenger å vite.

Resultater fra tidligere oppgjør:

2022

Lønnsoppgjøret 2022 var et hovedoppgjør der hver tariffavtale ble forhandlet for seg. 

Tariffavtaler inngått med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Baker- og konditoroverenskomsten

Bryggerier og mineralvannfabrikker

Egg- og fjærfekjøttindustren

Idun Fabrikker

Kjøttindustrien

Margarinfabrikker

Mat- og drikkevareindustrien

Meieriindustrien - NML

Meieriindustrien - NNN

Melkebearbeidende industri

Møller og fôrblanderier

Sjokolade-, Sukkervare- og Snacksoverenskomsten

Vin- og Brennevinsbransjen

 
Tariffavtaler inngått med Fagforbundet

 

Dyrepleiere og klinikkassistenter

 
Tariffavtaler inngått med Fellesforbundet

 

Jordbruk og Gartneri

Naturbruksoverenskomsten

Tariffavtaler inngått med Veterinærforeningen

 

Hovedavtale for veterinærer

 
Tariffavtaler inngått med Naturviterne

 

Hovedavtalen-Naturviterne

Tariffavtaler inngått med Handel og kontor

Butikkoverenskomsten

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

 • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
 • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
 • 133 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
 • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
 • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)
 • Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.
Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

Minstelønnsregulering i overenskomster med Fellesforbundet (FF)

NHO Mat og Drikke har to overenskomster inngått med Fellesforbundet; Overenskomst for jordbruk og gartnerinæringene og Naturbruksoverenskomsten. Disse overenskomstene har ingen garantibestemmelser som regulerer minstelønnssatsene, men følger det som er resultatet i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO, det vil si at minstelønnssatsene reguleres med det generelle tillegget og eventuelt med lavlønnstillegget.

Her kan du lese mer om hvilken betydning dette får for overenskomst 525 for jordbruk- og gartnerinæringen.

Endringen av minstelønnen og akkordsatsene på 370 Naturbruksoverenskomsten finner du her

Minstelønnsregulering i overenskomst med Fagforbundet

Ansatte som faller inn under Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter skal ha det generelle tillegget på kr. 2,25 pr. time med virkning fra 1. april 2021 og lavlønnstillegget på kr. 1,00 pr. time, også det med virkning fra 1. april 2021. Totalt tarifftillegg for disse arbeidstakerne er da kr. 3,25 pr. time fra 1. april 2021.
NHO Mat og Drikke og Fagforbundet ble enige om å heve minstelønnssatsene i overenskomsten tilsvarende det generelle tillegget (kr. 2,25 per time) og lavtlønnstillegget (kr. 1,- per time), totalt kr. 3,25 per time som ble gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO.

Oversikt over minstelønnssatsene finner du her 

2020

Lønnsoppgjøret 2020 var et hovedoppgjør der hver tariffavtale ble forhandlet for seg. 

Tariffavtaler inngått med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Baker- og konditoroverenskomsten

Bryggerier og mineralvannfabrikker

Egg- og fjærfekjøttindustren

Idun Fabrikker

Kjøttindustrien

Margarinfabrikker

Mat- og drikkevareindustrien

Meieriindustrien - NML

Meieriindustrien - NNN

Melkebearbeidende industri

Møller og fôrblanderier

Sjokolade-, Sukkervare- og Snacksoverenskomsten

Vin- og Brennevinsbransjen

 
Tariffavtaler inngått med Fagforbundet

 

Dyrepleiere og klinikkassistenter

 
Tariffavtaler inngått med Fellesforbundet

 

Jordbruk og Gartneri

Naturbruksoverenskomsten

Tariffavtaler inngått med Veterinærforeningen

 

Hovedavtale for veterinærer

 
Tariffavtaler inngått med Naturviterne

 

Hovedavtalen-Naturviterne

Kommende arrangementer:

Aktuelle saker

 1. Informasjon om lokale forhandlinger

  Lokale forhandlinger skal føres på basis av de enkelte overenskomster, og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet.

 2. En krevende streik for mat- og drikkeindustrien er over

  Riksmekler meldte torsdag 20. april at NHO og LO er blitt enige og at streiken i mellomoppgjøret 2023 med det er over. Også YS ble enige med NHO. – Vi er tilfredse med at streiken med LO er over, men de fire dagene streiken varte har vært en belastning for de berørte mat- og drikkebedriftene, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

 3. NHOs posisjon i lønnsoppgjøret

  NHOs representantskap har 9. mars 2023 vedtatt forhandlingsposisjonen for årets lønnsoppgjør. Bedriftenes lønnsevne må ligge til grunn for oppgjøret. For NHO er det viktig at oppgjøret bidrar til å sikre arbeidsplasser og ivareta bedriftenes konkurransekraft.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: