Mat og drikke

Innhold

Vi representerer over 1500 bedrifter fra mat-, drikke- og bionæringen.

Nyhet! Arbinn.nho.no

Vår nye medlemsportal gjør det lettere for deg som medlem å få tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål.

Siste nytt:

 1. Nyhet

  Åpnet "nye" Stabburet Fredrikstad

  Et halvt århundre etter at «Stabburs-Nilsen» åpnet det som i 1966 var Europas mest moderne hermetikkfabrikk, markerte dennne uken landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka åpningen av det moderniserte fabrikkanlegget utenfor Fredrikstad.

 2. Medlemsfordel, Medlemskap og fordeler

  Endring av forsikringsgivere i NHO Forsikring

  NHO Forsikrings gode betingelser videreføres med de nye leverandørene Tryg og Codan. De som benytter seg av tilbudet om NHO Forsikring, vil bli informert nærmere av Norwegian Broker. Ingen bedrifter trenger å foreta seg noe.

 3. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Bedre kår for praktiske fag i skolen

  - Det er et gledelig gjennomslag at Stortinget nå har vedtatt at de praktiske fagene skal styrkes kraftig i grunnskolen. Praktisk læring og anvendelse av kunnskap i skolen er avgjørende for fremtidig innovasjons- og konkurransekraft, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Bruk medlemskapet:

Bransjeforeninger i NHO Mat og Drikke: