Nærbilde av graf som viser endringer i valutakurser Foto: Pexels | energepic.com

Økonomiske rammevilkår

Økonomisk politikk og tilstanden i internasjonal økonomi påvirker all aktivitet i norsk økonomi og næringsliv. Den har stor betydning for mat- og drikkenæringens konkurranseevne og rammevilkår i Norge, og i møte med økt internasjonal konkurranse.

Den økonomiske politikken setter premissene for skatte- og avgiftsnivået, energipolitikken og næringspolitikken. Samtidig påvirker den sentrale faktorer som blant annet rentenivået, valutakurs, arbeidsmarkedet, offentlige investeringer og konjunktursituasjonen. Innenfor rammene av den økonomiske politikken må bedriftene i mat- og drikkenæringen kontinuerlig styrke sin konkurransekraft og produktivitet for å holde tritt med utviklingen i markedet. Bedriftene konkurrerer på kvalitet, kostnadsnivå, innovasjonsevne, omstillingsevne og teknologiintensitet. En forutsigbar økonomisk politikk er avgjørende for investeringer, risikovillighet og konkurranseevnen til norsk mat- og drikkenæring.

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt organisasjon som arbeider for økt og lønnsom produksjon av mat og drikke innenfor stabile økonomiske rammer, og organisasjonen arbeider for en stabil og forutberegnelig økonomisk politikk, med et skatte- og avgiftsnivå som er tilpasset mat- og drikkenæringens internasjonale konkurransesituasjon.

NHO Mat og Drikke fremmer medlemmenes interesser blant annet gjennom kontakt med politikere og embetsverk, dialog med andre viktige samarbeidspartnere og interessenter, gjennom høringsinnspill, utredinger og utspill i den offentlige debatten. Som medlemsstyrt organisasjon har medlemsbedriftene avgjørende innflytelse på hvilke posisjoner som NHO Mat og Drikke skal fremme overfor politikere og myndigheter.

Her finner du NHO Mat og Drikkes kvartalsrapporter

 • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
 • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Gerhard Salicath:

Aktuelle saker:

 1. Få lysglimt

  NHO Mat og Drikkes kvartalsrapport for fjerde kvartal 2023 melder om få lysglimt for medlemsbedriftene. Flere kostnadsøkninger har over en lengre tidsperiode rammet næringen, og bedriftenes markedssituasjon er på et historisk lavt nivå. Samtidig bidrar uforutsigbare rammebetingelser og økte innkjøpspriser til å hindre nye investeringer.

 2. Nedsatte tollavgiftssatser for hel- og skummetmelkpulver

  Det forventes underskudd på melk i 1. kvartal 2024. Landbruksdirektoratet har derfor fastsatt reduserte tollavgiftssatser for hel- og skummetmelkpulver til RÅK-industrien. De reduserte tollsatsene gjelder til 31. mars 2024. Berørte bedrifter bør raskt ta kontakt med Landbruksdirektoratet ved spørsmål knyttet til egen drift.

Aktuelle høringsinnspill:

 1. Brev til ekspertutvalget som skal vurdere enklere merverdiavgift

  Oppsummering av NHO Mat og Drikkes vurderinger av merverdiavgiftssystemet.

 2. Finanskomiteen - statsbudsjettet 2024

  Her finner du NHO Mat og Drikkes høringsinnspill til finanskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2024.

 3. Høring: Strømprisutvalgets rapport

  Høye og ulike strømpriser i Norge er problematisk for mat- og drikkenæringen, som er avhengig av stabil tilgang på rimelig kraft. NHO Mat og Drikke støtter tiltak for mer kraft og bedre kraftnett.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: