NHO Mat og Drikke

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

458 resultater

Type artikkel
Velg område
458 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet

  Fallende markedsutsikter i 2020 til tross for god markedssituasjon i fjerde kvartal 2019

  Tall fra Næringslivets økonomibarometer viser at mat-, drikke- og bionæringen er preget av en god markedssituasjon fjerde kvartal 2019. Likevel er utsiktene 12 måneder frem i tid fallende. Både markedssituasjonen og markedutsiktene falt markert i 1. kvartal 2018, samtidig med de kraftige økningene i sjokolade- og sukkervareavgiften og i avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

 2. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Regjeringsoppnevnt utvalg for rekruttering til matindustrien

  Regjeringen nedsetter et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. NHO Mat og Drikke er meget godt fornøyd med dette initiativet og er klar til å tiltre utvalget.

 3. Nyhet, Handel

  Ekspertutvalg anbefaler ikke prisregulering i dagligvaresektoren

  Næringsministerens ekspertutvalg som har vurdert mulige forbud eller restriksjoner mot ulikheter i innkjøpspriser - såkalt prisdiskriminering i dagligvaresektoren - la frem sin rapport fredag 17. januar. Utvalgets hovedkonklusjon er at et forbud mot ulikheter i innkjøpspriser i dagligvaresektoren vil føre til høyere priser.

 4. Nyhet, Tilsyn og regelverk

  Nytt regelverk for tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer

  Er tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler, eller visse "andre stoffer" til næringsmidler eller kosttilskudd relevant for din virksomhet og dine produkter? Nytt regelverk trådte i kraft 1. januar 2020 og her er det endringer som det er viktig å sette seg grundig inn i.

 5. Nyhet, Utdanningspolitikk

  Kompetanse gir konkurransekraft

  Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse, og fagskolene er godt i gang med å utvikle en rekke kortere og spissede utdanninger for fagarbeidere i industrien.

 6. Nyhet, Handel

  Lov om god handelsskikk til behandling i Stortingets næringskomité

  Næringskomiteen på Stortinget avholdt høring om Lov om god handelskikk mandag 13. januar. Lovutkastet er i grove trekk i tråd med NHO Mat og Drikkes anbefalinger i høringsuttalelsen til loven som ble sendt i juni 2019.

 7. Nyhet, Tariff

  Tariffoppgjøret 2020, posisjoner, oppstartstidspunkt og fremdriftsplan

  Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør, og vil mest sannsynlig bli gjennomført som et forbundsvist oppgjør.

 8. Nyhet

  Oversikt over kommende høringer

  Her finner du en oversikt over aktuelle offentlige høringer for NHO Mat og Drikke. Vi ønsker gjerne innspill fra berørte medlemsbedrifter, som kan sendes direkte til saksbehandler innen den angitte fristen.

 9. Nyhet, Skatt og avgift grensehandel

  SSBs grensehandelsbarometer viser at grensehandelen er høyere enn tidligere antatt

  SSB publiserte 8. januar første del av et pilotprosjekt på et grensehandelsbarometer som gjør en grundig måling og analyse av nordmenns fysiske grensehandel i måneden september 2019.

 10. Nyhet, Arbeidsrett

  Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven

  Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft ved nyttår 2020. Endringene skal styrke likestillingsarbeidet i private og offentlige virksomheter. Målet er å forebygge diskriminering og unngå konflikter.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: