Nærbilde nøkkelhullmerket og Nyt Norge. Foto: Ilja C. Hendel | NHO Mat og Drikke

Regelverk og tilsyn

Mat-, drikke- og bionæringen må forholde seg til omfattende regelverk, både regelverk som gjelder for alle som driver næringsvirksomhet og mer sektorspesifikt regelverk. Som følge av EØS-avtalen er mye av regelverket som gjelder for mat-, drikke- og bionæringen harmonisert med EU. Derfor er det viktig at norske myndigheter er aktive i EUs regelverksprosesser og ivaretar norske interesser.

(Denne siden er sist oppdatert 22. mars 2024)

Regelverket skal blant annet sikre mattrygghet, bærekraftig produksjon og like konkurranseforhold mellom bedrifter i Norge og mellom norske og utenlandske bedrifter. Et oppdatert og tydelig regelverk er et avgjørende rammevilkår for mat- og drikkenæringen.

NHO Mat og Drikke følger regelverksutviklingen i EU tett. Det gir oss bakgrunn for å gi innspill til myndighetene om hvilke posisjoner Norge bør fremme i EU på matområdet. FoodDrinkEurope er vår europeiske paraplyorganisasjon og en viktig samarbeidspartner. I Norge er mat- og drikkenæringen avhengig av god forvaltningspraksis i Mattilsynet. NHO Mat og Drikke har derfor jevnlige møter med ledelsen i Mattilsynet hvor vi fremmer næringens vurderinger og synspunkter.

Kommende høringer:

Endring i matloven (forskriftshjemmel for å fremme helse)
Høringen finner du hos Helse- og omsorgsdepartementet
Har du innspill kan disse sendes til An-Katrin Eikefjord innen 03. april 2024.

Forslag til endring av forskrift om ny mat, Godkjenning av cellekulturbiomasse fra eplefrukt. Godkjenning av delvis hydrolysert protein fra brukt bygg (Hordeum vulgare) og ris (Oryza sativa). Korrigering av unionslisten.
Høringen finner du hos Mattilsynet
Har du innspill kan disse sendes til An-Katrin Eikefjord innen 08. april 2024.

Gjødselbrukforskriften
Høringen finner du hos Landbruks- og matdepartementet
Har du innspill kan disse sendes til An-Katrin Eikefjord innen 18. juni 2024.

  • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
  • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til An-Katrin Eikefjord:

Aktuelle saker:

  1. Eksportsatsing og flere veterinærer

    -Fjerning av den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften er det aller viktigste grepet regjeringen tar i revidert nasjonalbudsjett, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke, men trekker også frem eksportsatsing for Mattilsynet og styrkingen av veterinærutdanningen som særlig viktig for mat- og drikkenæringen.

  2. Nye krav kan gi dårligere miljø og økte kostnader

    I den nye Emballasjeforordningen (PPWR) stilles det krav til at 10 prosent av drikkevareemballasjen skal være ombruksemballasje innen 2030. Det kan bety at Norge må gjeninnføre systemet med innsamling, vask, transport og lagring av eksempelvis glassflasker. NHO Mat og Drikke mener norske myndigheter har sovet i timen.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: