Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Utdanning og kompetanse

Mat-, drikke- og bionæringen er i omstilling og i vekst. Det grønne skiftet og ny teknologi stiller krav til kompetanse og vedlikehold av eksisterende kompetanse i bedriftene.

(Denne siden er sist oppdatert 16.02.2024)

To av tre bedrifter i NHO Mat og Drikke oppgir å ha et udekket kompetansebehov. Aldrende arbeidsstyrke, synkende ungdomskull og manglende søkning til de yrkesfaglige utdanningene, understreker alvoret. I tillegg er det et økende behov for høyere utdannet arbeidskraft, som fagskolekandidater og ingeniører.

NHO Mat og Drikke arbeider for å sikre medlemsbedriftene tilstrekkelig tilgang på rett kompetanse. Dette innebærer å arbeide for at innretningen på det offentlige utdanningssystemet er i tråd med bransjenes behov, at ungdom og nyutdannede oppfatter mat-, drikke- og bionæringene som attraktive karriereveier, sikre at det finnes relevante tilbud for livslang læring og kompetanseheving av de medarbeiderne som finnes i næringene og bidra til at bedriftene tar disse i bruk.

NHO Mat og Drikke jobber for medlemmenes interesser blant annet gjennom kontakt mot myndighetene, ved kontakt med skoleeiere, bedrifter og opplæringskontorer, og gjennom ulike kompetanseprosjekter.  

 • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
 • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Espen Lynghaug:

Kommende arrangementer:

Aktuelle saker:

 1. Mange innspill til ny forskrift

  1.august 2024 innføres den nye opplæringsloven for grunnskole og videregående skole. Fra samme dato skal også forskriften til loven, hvor de utfyllende beskrivelsene av hvordan loven skal forstås, være klar.

 2. Fortsatt kompetansemangel

  NHOs Kompetansebarometer ble lansert for tiende gang 14. februar. Barometeret viser at det fortsatt er størst behov for håndverksfag, tekniske fag og ingeniørfag. IKT-fag øker mest når bedriftene svarer på hvilken kompetanse de særlig mangler.

Aktuelle høringsinnspill:

 1. Endring i opplæringsmodell for vg3 landbruk

  Her kan du lese NHO Mat og Drikkes høringsinnspill til forslaget om å endre opplæringsmodellen for VG3 landbruk. Høringsinnspillet ble sendt inn 28. september 2023.

 2. Forslag om endring i forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlig kontrakter

  NHO Mat og Drikke støtter regjeringens arbeid med å utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.

 3. Høringsinnspill: Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

  NHO Mat og Drikke er bekymret over at gode intensjoner ikke følges opp i meldingen med flere og bedre eksempler på en mer praktisk undervisning og pedagogikk.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Portrettfoto av Lynghaug

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: