Utdanning og kompetanse

Mat-, drikke- og bionæringen er i omstilling og i vekst. Det grønne skiftet og ny teknologi stiller krav til kompetanse og vedlikehold av eksisterende kompetanse i bedriftene.

(Denne siden er sist oppdatert 16.02.2024)

To av tre bedrifter i NHO Mat og Drikke oppgir å ha et udekket kompetansebehov. Aldrende arbeidsstyrke, synkende ungdomskull og manglende søkning til de yrkesfaglige utdanningene, understreker alvoret. I tillegg er det et økende behov for høyere utdannet arbeidskraft, som fagskolekandidater og ingeniører.

NHO Mat og Drikke arbeider for å sikre medlemsbedriftene tilstrekkelig tilgang på rett kompetanse. Dette innebærer å arbeide for at innretningen på det offentlige utdanningssystemet er i tråd med bransjenes behov, at ungdom og nyutdannede oppfatter mat-, drikke- og bionæringene som attraktive karriereveier, sikre at det finnes relevante tilbud for livslang læring og kompetanseheving av de medarbeiderne som finnes i næringene og bidra til at bedriftene tar disse i bruk.

NHO Mat og Drikke jobber for medlemmenes interesser blant annet gjennom kontakt mot myndighetene, ved kontakt med skoleeiere, bedrifter og opplæringskontorer, og gjennom ulike kompetanseprosjekter.  

 • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
 • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Espen Lynghaug:

Kommende arrangementer:

Aktuelle saker:

 1. Opplæringskontorenes rolle endelig avklart

  I arbeidet med ny opplæringslov og forskrift til denne har det vært mye usikkerhet knyttet til opplæringskontorenes fremtidige rolle i fag- og yrkesopplæringen. I første utkast til forskrift var opplæringskontorene ikke nevnt med et ord, og en endelig avklaring på dette kom først når den nye forskriften til opplæringsloven ble offentliggjort 3.juni.

 2. Økt forståelse og innsikt om lokalt partssamarbeid

  Økt kunnskap om partssamarbeidets rolle i kompetanseutvikling, forbedringsarbeid og rekruttering ute i bedriftene er blant de viktigste positive resultatene i følgeevalueringen Fafo har gjort av prosjektet FREMtid for kompetanse.

Aktuelle høringsinnspill:

 1. Endring i opplæringsmodell for vg3 landbruk

  Her kan du lese NHO Mat og Drikkes høringsinnspill til forslaget om å endre opplæringsmodellen for VG3 landbruk. Høringsinnspillet ble sendt inn 28. september 2023.

 2. Forslag om endring i forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlig kontrakter

  NHO Mat og Drikke støtter regjeringens arbeid med å utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.

 3. Høringsinnspill: Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

  NHO Mat og Drikke er bekymret over at gode intensjoner ikke følges opp i meldingen med flere og bedre eksempler på en mer praktisk undervisning og pedagogikk.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Portrettfoto av Lynghaug
 • Espen Lynghaug
 • Spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk
 • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: