Forskning og innovasjon

Mat-, drikke- og bionæringen skal øke konkurransekraften gjennom forskning, utvikling og innovasjon.

Målet er å øke antall nyetablerte bedrifter

En høy forsknings- og innovasjonsaktivitet er avgjørende for vekst, innvesteringer og konkurransekraft i mat-, drikke og bionæringen. Dette krever videreutvikling og tilgang på sterke forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøer, og gode finansielle rammebetingelser på området.

I et lite land som Norge har universitetene og forskningsinstituttene en særlig viktige rolle i å hente kunnskapsbasert teknologi og metoder fra andre land, for å øke innovasjon og produktivitet. Kombinert med nasjonal forskning, bidrar dette med betydelig kunnskap inn i mat- og drikke- og bionæringen.

Forskningsaktivitet må være relevant for næringslivet. NHO Mat og Drikke arbeider for at næringen skal være representert i styrer, fond og råd hvor strategier etableres, eller midler til forskning innvilges. Videre må de politiske virkemidlene for vekst og entreprenørskap samordnes og forenkles, og innrettes i større grad enn i dag mot bedrifter med vekstambisjoner og -potensial. NHO Mat og Drikke har som mål å øke antallet nyetablerte bedrifter i mat-, drikke og bionæringen.

NHO Mat og Drikke mener:

 • Entreprenørskap, innovasjon og forsking er avgjørende for økt vekst, innvesteringer og konkurransekraft
 • Offentlige og næringens midler til forskning må utnyttes mer effektivt
 • Forskningens relevans for næringen må prioriteres ved tildeling av midler
 • Næringen skal i størst mulig grad være representert i utarbeiding av strategier og tildeling av midler
 • Rekruttering og kontinuerlig kompetansebygging er vesentlig for bedriftenes konkurransekraft

Aktuelle saker:

 1. Genteknologi i en bærekraftig fremtid

  Genteknologiutvalget har levert sin rapport – "Genteknologi i en bærekraftig framtid". Genteknologi er i svært rask utvikling, og utvalget har foretatt en bred gjennomgang av ulike spørsmål rundt teknologi og rammeverk.

 2. Vil styrke forskning og innovasjon i matproduksjon

  Nasjonal Teknologiplattform – Food for Life la 18. november frem sin nye strategiske forsknings- og innovasjonsagenda I agendaen beskrives tre områder der Nasjonal Teknologiplattform har satt seg mål for 2030. Den norske teknologiplattformen for matbransjen er et samarbeid mellom NHO Mat og Drikke og Nofima.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: