Forskning og innovasjon

Mat-, drikke- og bionæringen skal øke konkurransekraften gjennom forskning, utvikling og innovasjon.

Målet er å øke antall nyetablerte bedrifter

En høy forsknings- og innovasjonsaktivitet er avgjørende for vekst, innvesteringer og konkurransekraft i mat-, drikke og bionæringen. Dette krever videreutvikling og tilgang på sterke forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøer, og gode finansielle rammebetingelser på området.

I et lite land som Norge har universitetene og forskningsinstituttene en særlig viktige rolle i å hente kunnskapsbasert teknologi og metoder fra andre land, for å øke innovasjon og produktivitet. Kombinert med nasjonal forskning, bidrar dette med betydelig kunnskap inn i mat- og drikke- og bionæringen.

Forskningsaktivitet må være relevant for næringslivet. NHO Mat og Drikke arbeider for at næringen skal være representert i styrer, fond og råd hvor strategier etableres, eller midler til forskning innvilges. Videre må de politiske virkemidlene for vekst og entreprenørskap samordnes og forenkles, og innrettes i større grad enn i dag mot bedrifter med vekstambisjoner og -potensial. NHO Mat og Drikke har som mål å øke antallet nyetablerte bedrifter i mat-, drikke og bionæringen.

NHO Mat og Drikke mener:

  • Entreprenørskap, innovasjon og forsking er avgjørende for økt vekst, innvesteringer og konkurransekraft
  • Offentlige og næringens midler til forskning må utnyttes mer effektivt
  • Forskningens relevans for næringen må prioriteres ved tildeling av midler
  • Næringen skal i størst mulig grad være representert i utarbeiding av strategier og tildeling av midler
  • Rekruttering og kontinuerlig kompetansebygging er vesentlig for bedriftenes konkurransekraft

Aktuelle saker:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: