NHO Mat og Drikke

Innhold

Forskning og utvikling

Mat-, drikke- og bionæringen skal øke konkurransekraften gjennom forskning, utvikling og innovasjon.

Målet er å øke antall nyetablerte bedrifter

En høy forsknings- og innovasjonsaktivitet er avgjørende for vekst, innvesteringer og konkurransekraft i mat-, drikke og bionæringen. Dette krever videreutvikling og tilgang på sterke forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøer, og gode finansielle rammebetingelser på området.

I et lite land som Norge har universitetene og forskningsinstituttene en særlig viktige rolle i å hente kunnskapsbasert teknologi og metoder fra andre land, for å øke innovasjon og produktivitet. Kombinert med nasjonal forskning, bidrar dette med betydelig kunnskap inn i mat- og drikke- og bionæringen.

Forskningsaktivitet må være relevant for næringslivet. NHO Mat og Drikke arbeider for at næringen skal være representert i styrer, fond og råd hvor strategier etableres, eller midler til forskning innvilges. Videre må de politiske virkemidlene for vekst og entreprenørskap samordnes og forenkles, og innrettes i større grad enn i dag mot bedrifter med vekstambisjoner og -potensial. NHO Mat og Drikke har som mål å øke antallet nyetablerte bedrifter i mat-, drikke og bionæringen.

NHO Mat og Drikke mener:

 • Entreprenørskap, innovasjon og forsking er avgjørende for økt vekst, innvesteringer og konkurransekraft
 • Offentlige og næringens midler til forskning må utnyttes mer effektivt
 • Forskningens relevans for næringen må prioriteres ved tildeling av midler
 • Næringen skal i størst mulig grad være representert i utarbeiding av strategier og tildeling av midler
 • Rekruttering og kontinuerlig kompetansebygging er vesentlig for bedriftenes konkurransekraft

Aktuelle saker:

 1. Nyhet, Forskning og utvikling

  120 millioner til forskning på landbaserte matsystemer

  Forskningsrådet lyser ut midler til prosjekter med hovedtemaene matsikkerhet og beredskap, landbruk i hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk med reduserte klimagassutslipp. Les mer om utlysningene på Forskningsrådets nettsider.

 2. Nyhet, Forskning og utvikling

  Hva vil bli den neste store matinnovasjonen?

  Hva slags kunnskap må til for å gjøre norske matprodusenter enda bedre, altså mer bærekraftige, innovative og solide?

 3. Nyhet, Forskning og utvikling genteknologi

  Bioteknologirådet vil modernisere regelverk

  Anbefalingen fra rådet har tatt inn over seg NHO Mat og Drikkes innspill om viktigheten av konkurransekraft, bærekraft og forbrukerens tillit, sier fagsjef Anna Karlsen.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: