En gutt og en jente på et kjøkken

Kosthold og folkehelse

Et usunt kosthold er blant de største risikofaktorene for sykdom og for tidlig død, både i Norge og i resten av verden. Mat- og drikkenæringen bidrar til bedre folkehelse gjennom å tilby produkter som gjør det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg, i tråd med de nasjonale kostrådene.

Å bidra til god helse i befolkningen er en del av mat- og drikkenæringens samfunnsansvar. Det er også økende interesse og etterspørsel etter produkter som ivaretar forbrukernes ønsker om et sunnere og mer bærekraftig kosthold. For å ivareta konkurransekraften ønsker næringen å møte denne etterspørselen ved å utvikle stadig nye produkter og måltidsløsninger, i tillegg til at eksisterende produkter forbedres i sunnere retning. Produsenter av mat og drikke bidrar til å redusere inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett, og til å øke forbruket av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat. Slik legger bedriftene til rette for at flere kan ha et sunt og balansert hverdagskosthold.

For å kunne løse folkehelsearbeidet kreves det en systematisk tilnærming og samarbeid på tvers av samfunnssektorer. NHO Mat og Drikke tok derfor i 2016 initiativ til et forpliktende samarbeid mellom helsemyndighetene, mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandelen gjennom Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. I 2018 knyttet også serveringsbransjen seg til samarbeidet.

Intensjonsavtalen har som mål å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i tråd med myndighetenes kostråd. For å oppnå ønskede endringer, og bedret folkehelse, er det nødvendig med et langsiktig perspektiv. Folkehelsesamarbeidet har pågått siden 2016, og nåværende avtaleperiode varer ut 2025.

Det er de nasjonale kostrådene som danner grunnlaget for hva som er et sunt og helsefremmende kosthold. Disse rådene må være basert på oppdatert og dokumentert helse- og ernæringsfaglig kunnskap og grundige konsekvensanalyser. Det er også viktig at rådene er formulert på en slik måte at de er lett å forstå og følge for forbrukeren. De norske kostrådene skal revideres og nye råd vil bli lagt frem av Helsedirektoratet i løpet av 2024. NHO Mat og Drikke følger denne prosessen tett på vegne av mat- og drikkenæringen.

NHO Mat og Drikke følger med på hva som rører seg på kostholdsområdet, både hva som publiseres av ny og vitenskapelig kunnskap, hvordan det står til med folkehelsen og hvordan matvaner og -preferanser utvikler og endrer seg. Vi følger også myndighetenes politikkutforming på folkehelseområdet tett, blant annet gjennom kontakt med politikere og embetsverk, gjennom høringsinnspill og utspill i den offentlige debatten.

Aktuelle saker:

 1. Prisdryss for sunnere valgmuligheter

  Både Fjordland og Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har fått utmerkelser fra Helse- og omsorgsdepartementet fordi de har gjort det lettere for forbrukerne å gjøre sunnere matvalg. Fjordland vant i kategorien "Sunnere produkter" med fisk i ferdigretter, mens OFG vant i kategorien "Sunnere markedsføring" med Smaksverkstedet – 5 om dagen barnehage.

 2. Utvalg foreslår tiltak for sunnere kosthold

  Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener at alle barn og unge bør få gratis frukt og grønt og beskyttes mot markedsføring av usunn mat og drikke. Det forslås også å innføre sukkeravgift på brus, at maten må sunnhetsmerkes og at porsjonene må bli mindre.

Aktuelle høringsinnspill:

 1. Kommentar til Folkehelsemeldinga

  Kommentarer til Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjeller.

 2. Høringssvar på de ulike kapitlene og rapportene i NNR2022

  Høringsinnspillene til NNR2022 er samlet på en egen side hos Helsedirektoratet.

 3. Brev til ekspertutvalget som skal vurdere enklere merverdiavgift

  Oppsummering av NHO Mat og Drikkes vurderinger av merverdiavgiftssystemet.

Matvarebransjens faglige utvalg

Matbransjens faglige utvalg (MFU) er bransjens egen regulering av markedsføring og  er opprettet for sørge for ansvarlig markedsføring av mat og drikke. 

Les mer om MFU  her

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: