Publikasjonsarkiv

39 resultater

Type dokument
Velg område
39 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Forslag til ny emballasjeforordning i EU

  NHO Mat og Drikke vil med dette høringsinnspillet understreke viktigheten av felles regelverk og etterlevelse i EU/EØS.

 2. Høringssvar: Grunnrenteskatt på havbruk

  Norske bedrifter behøver et forutsigbart skattesystem som gir balanse mellom finansiering av offentlig produserte velferdstjenester og næringslivets verdiskap, og som er tilpasset den internasjonale utviklingen og situasjonen i våre naboland.

 3. Notat til Stortingets Helse- og omsorgskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 4. Notat til Stortingets Klima- og energikomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 5. Notat til Stortingets utdannings- og forskningskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 6. Notat til Stortingets næringskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 7. Notat til Stortingets Finanskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 8. Høringsinnspill: Vogntog

  NHO Mat og Drikke støtter den foreslåtte åpning for modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på tømmerveinettet.

 9. Høringsinnspill: Klimakur 2030

  Vårt høringssvar omfatter sentrale problemstillinger og forutsetninger for klimaomstilling i jordbrukssektoren, jfr. tiltak J01 Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk og tiltak J02 Redusert matsvinn. For øvrige sektorer og tiltaksområder i Klimakur 2030 henvises det til høringssvar fra NHO.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: