NHO Mat og Drikke

Innhold

Publikasjonsarkiv

Vis filtrering

56 resultater

Type dokument
Velg område
56 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Forslag om overtredelsesgebyr i lover med folkehelseformål

    NHO Mat og Drikke kan ikke gi sin tilslutning til at Mattilsynet gis anledning til å gi overtredelsesgebyr etter lov om matproduksjon og mattrygghet.

  2. Kommentarer til Stortingsmeldingen "Endring og utvikling - fremtidsrettet jordbruksproduksjon"

    NHO Mat og Drikke mener det er positivt at regjeringen i Meld. St. 11(2016-2017) «Endring og utvikling - en framtidsrettet jordbruksproduksjon» så tydelig vektlegger økt matproduksjon og økt konkurransekraftgjennom hele verdikjeden.

  3. Høringsinnspill til næringskomiteen - Statsbudsjettet 2017

    Særavgifter, kjøttkontrollgebyret samt bioøkonomi og grønn konkurransekraft er overskriftene for NHO Mat og Drikkes innspill til næringskomiteen  i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: