NHO Mat og Drikke

Innhold

Politikk for mat-, drikke- og bionæringen

Vi jobber for å påvirke og bedre rammevilkårene for mat-, drikke- og bionæringen.

Aktuelt:

Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett 2021:

 1. Notat til Stortingets Finanskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 2. Notat til Stortingets næringskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 3. Notat til Stortingets utdannings- og forskningskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 4. Notat til Stortingets Klima- og energikomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

 5. Notat til Stortingets Helse- og omsorgskomité

  Kommentarer til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.

Politiske rammevilkår

Politiske rammevilkår betyr mye for konkurransekraften til alle norske bedrifter. Mat-, drikke- og bionæringen påvirkes i større grad enn mange andre næringer av både nasjonale og internasjonale politiske beslutninger. Oppdraget til NHO Mat og Drikke er å ivareta medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO.

Politiske temaer vi jobber med:

 1. Forskning og utvikling

  Mat-, drikke- og bionæringen skal øke konkurransekraften gjennom forskning, utvikling og innovasjon.

 2. Jordbrukspolitikk

  Mat- og drikkenæringen må ha tilstrekkelig tilgang til norske råvarer av en kvalitet og til en pris som sikrer næringens konkurransekraft overfor våre naboland og handelspartnere.

 3. Politisk sak, Handel

  Handelspolitikk

  NHO Mat og Drikke er for økt verdenshandel samtidig som behovene for den landbruksbaserte verdikjeden i Norge ivaretas. Konkurransekraften i norsk mat- og drikkenæring må sikres gjennom like rammebetingelser som våre nærmeste handelspartnere.

 1. Politisk sak, Skatt og avgift

  Skatt- og avgiftspolitikk

  NHO Mat og Drikke arbeider for at næringens konkurranseulempe overfor de nærmeste nabolandene må reduseres gjennom lavere og bedre innrettede særavgifter, der hensikten med avgiftene oppnås i større grad enn i dag.

 2. Politisk sak, Tilsyn og regelverk

  Tilsyn- og matregelverk

  Norskprodusert mat og drikke har flere unike fortrinn, slik som høy grad av mattrygghet, høy tillit hos forbrukerne og et godt omdømme for kvalitet og smak både nasjonalt og internasjonalt. For å ivareta disse konkurransefortrinnene er næringen avhengig av et kompetent og effektivt Mattilsyn.

 3. Politisk sak, Utdanningspolitikk

  Kompetanse og utdanning

  NHO Mat og Drikke arbeider for å sikre våre medlemmer tilgang på rett kompetanse. Gjennom samarbeid med utdanningstilbydere og myndigheter er NHO Mat og Drikke er en aktiv part i utviklingen av fremtidens utdanningssystem.

Siste nytt:

 1. Nyhet, Bærekraft og klima

  Hvem bør hedres med Næringslivets Klimapris?

  Vet du om bedrifter som fortjener anerkjennelse for sine klimavennlige løsninger? Send oss ditt forslag nå.

 2. Nyhet, Handel

  Statsbudsjettet 2021: Konkurransetilsynet med permanent satsing på dagligvaresektoren

  Regjeringen foreslår å øremerke 8,5 millioner kroner av Konkurransetilsynets budsjett til styrking av tilsynets arbeid med konkurransen i dagligvaresektoren i statsbudsjettet for 2021.

 3. Nyhet, Handel, Tilsyn og regelverk

  Statsbudsjettet 2021: Positivt om etablering av dagligvaretilsyn i statsbudsjettet

  Regjeringen forslår å bevilge 6,5 millioner kroner til opprettelse av dagligvaretilsynet fra 1. januar 2021.

 4. Nyhet, Bærekraft og klima

  Statsbudsjettet 2021: CO2-avgift på forbrenning av avfall

  I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslås det en avgiftssats på 149 kroner per tonn CO2 ved forbrenning på avfallsanlegg som ikke er kvotepliktige. Regjeringen legger til grunn at forbrenningsanleggene vil enten måtte velte merkostnaden fra avgiften over på de som leverer inn avfallet, eller bære kostnaden selv.

 5. Nyhet, Skatt og avgift

  - Regjeringen ignorerer grensehandelsproblemet

  - Det er bra at regjeringen foreslår avgiftsreduksjoner, men lavere avgifter på lettbrus monner likevel ikke for å bremse grensehandelen. Skal produksjon, verdiskaping og arbeidsplasser hentes hjem til Norge, må Stortinget allerede nå begynne jobben med å harmonisere det norske avgiftsnivået med det svenske konkurrenter har, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

 6. Nyhet, Tilsyn og regelverk mattilsyn

  Tilsynsbesøk fra Mattilsynet under covid-19

  Mange mat- og drikkeprodusenter har krav om egenerklæring fra besøkende som del av sitt smitteforebyggende arbeid under den pågående koronapandemien. Mattilsynet har nå klargjort hvilke spørsmål deres ansatte kan besvare ved tilsynsbesøk.

Har du innspill eller lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: