Bærekraftige matsystemer

Bærekraftige matsystemer handler om å finne en balanse mellom de menneskelige behovene, miljøvern, økonomisk utvikling og sosial rettferdighet. Målet er å bidra til at naturlige ressurser som er nødvendige for å produsere mat ikke uttømmes, slik at mulighetene for matproduksjon er like god eller bedre for fremtidige generasjoner.

Bærekraftige matsystemer dekker vesentlige politikkområder som sirkulærøkonomi, ansvarlige leverandørkjeder, klima og miljø. Det forventes en rekke nye norske og europeiske politiske initiativ i 2024 og fremover som kan virke sterkt inngripende i bedriftenes virksomhet. De ulike bærekraftsmålene kan imidlertid stå i konflikt med hverandre, og vektingen mellom de ulike målene vil være et politisk spørsmål.

NHO Mat og Drikke jobber for medlemmenes interesser blant annet gjennom kontakt med politikere og embetsverk, gjennom høringsinnspill og utspill i den offentlige debatten. En særskilt utfordring ligger i å ivareta norske forhold ved implementering av felleseuropeisk regelverk. Å gi innspill til norske myndigheter som underlag for å påvirke regelverksprosessene i EU er en sentral del av arbeidet.

  • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
  • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Terje Sletnes:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: