Et medlemskap gir din bedrift trygghet og fordeler

NHO Mat og Drikke - din støttespiller i hverdagen.

"NHO Mat og Drikke har kunnskap jeg ikke har, og det er trygt å spørre om råd".

Jack Stensland
Daglig leder hos Mr. Iceman

"Hos NHO Mat og Drikke er vi en del av en stor organisasjon som ivaretar bedriftenes interesser"

Anni Byskov
Daglig leder hos Annis Ringebu

Dette er inkludert i medlemskapet

Juridisk rådgivning innen arbeidsrett

NHO Mat og Drikke har advokater og forhandlere med omfattende bransjeerfaring og spesialisering innenfor arbeidsrett, HMS og tariff.

Vi tilbyr:
 • Rådgivning
 • Forhandlingsmøter og tvisteløsninger
 • Kontakt med fagforeninger
 • Fagmøter og kurs
 • Bistand i saker med Arbeidstilsynet
 • Mekling og prosedyrer for domstolene
 • Avtalemaler, standarddokumenter og prosessbeskrivelser

Juridisk rådgivning er inkludert i medlemskapet. Kun ved en eventuell rettsak påløper det en egenandel.

Les mer om våre advokattjenester her

Lønn og tariff

Over halvparten av NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter er bundet av en tariffavtale. NHO Mat og Drikke ivaretar medlemmenes interesser i de årlige tarifforhandlingene, samt i tolkning og anvendelse av avtalene gjennom året.

Her har vi samlet det du trenger å vite om pågående og tidligere lønnsoppgjør

Digitale veiledere, maler og verktøy for arbeidsgivere

Arbinn.no finner du viktige verktøy, som for eksempel maler for ansettelser, innleie av arbeidskraft, nedbemanning, oppsigelse og sykefraværsoppfølging. 

Innholdet lages av våre advokater og HMS-eksperter i NHO-fellesskapet. Kun medlemmer har full tilgang til innholdet som ligger på portalen.

Politisk påvirkning

Politiske rammevilkår betyr mye for konkurransekraften til alle norske bedrifter. Mat-, drikke- og bionæringen påvirkes i større grad enn mange andre næringer av både nasjonale og internasjonale politiske beslutninger. Oppdraget til NHO Mat og Drikke er å ivareta medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår overfor nasjonale og internasjonale myndighetsorganer som EU og WTO.

Les mer om de politiske temaene vi jobber med

NHOs 10 regionkontorer -  hjelper deg der du er

Som medlem er bedriften tilknyttet ett av NHOs regionkontorer. Regionkontoret har et spesielt ansvar for å ivareta interessene til medlemmene i sin region.

Regionkontorene tilbyr:
 • Egen advokathjelp
 • Politisk påvirkningskraft i regionen og lokalsamfunnet
 • Møteplasser

Regionkontoret har også et bredt engasjement knyttet til både fagopplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og universitets- og høyskolesektoren. NHO er representert i fylkets yrkesopplæringsnemnd, sitter i styret for den regionale fagskolen og har gode relasjoner til utdanningssektoren i regionen.

Finn ditt nærmeste regionkontor

Tilbud om kurs, webinarer og møteplasser

NHO Mat og Drikke tilbyr kurs i arbeidsrettslige og andre bransjespesifikke tema. Vi tilbyr også kurs tilpasset din bedrift. Disse kursene prises individuelt.

Her finner du kursoversikten

NHO-fellesskapet arrangerer en rekke kurs innenfor relevante temaer for deg som arbeidsgiver. Det tilbys både digitale kurs og fysiske møteplasser over hele landet. 

I NHOs kurskalender kan du se noe av tilbudet

Merk at det på enkelte kurs er deltakeravgift.

Medlemspraten:

 1. Medlemspraten: Vestfold Landbrukstjenester SA

  Hos Vestfold Landbrukstjenester er hovedoppgaven å sikre arbeidere til landbruket, gartnerier og grøntnæringen. - Selv om det er usikre tider, ser vi at det er et stort behov for kompetent arbeidskraft. Derfor setter vi stor pris på at det nå er mulig å ta fagbrev i gartnerfag, dyrefag og snart, landbruksfag, sier daglig leder Runar Wold.

 2. Medlemspraten: Metervare AS

  Hos Metervare er de opptatt av å dele kunnskap om pølsemakerfaget videre til nye generasjoner. – Vi er særlig stolte av å være lærebedrift. I dag har vi tre pølsemakerlærlinger. To av disse tar fagbrev i februar. Vi har også to tidligere lærlinger som nå er pølsemakere hos oss, sier daglig leder Brit Selebø.

 3. Waldemars AS

  Hos Waldemars på Lillestrøm er det særlig to ting som opptar dem om dagen; den betydelige stigningen i pris på både strøm og råvarer, samtidig som de opplever en enorm vekst og etterspørsel etter maten de produserer.

Andre produkter og tjenester

Advokathjelp ved søksmål

NHOs advokater fører saken for deg for domstolene dersom du har en arbeidsrettslig tvist. Som medlem får din bedrift en svært gunstig pris på slik prosedyrebistand.

Les mer om medlemstjenesten fra NHO Advokattjenester

NHO Forsikring - skreddersydde og gode betingelser

Som NHO-medlem kan du raskt og enkelt tegne solide forsikringer med svært gode betingelser. NHO Forsikring gjør det mulig å samle alle bedriftens forsikringer i én løsning, med én rådgiver for alle forsikringer.

Medlemsbedrifter som har tegnet avtaler gjennom NHO Forsikring har i snitt spart 20 prosent sammenlignet med prisen de hadde før.

Les mer om NHO Forsikring

NHO Pensjon - få et godt pensjonstilbud til dine ansatte

NHO Pensjon gir våre medlemsbedrifter tilgang til enkle, trygge og gode løsninger for innskuddspensjon. Alle bedrifter gis like gode vilkår uansett størrelse. Midlene i NHO Pensjon investeres etter strenge bærekraftskriterier og tjenesten er levert av Storebrand.

NHO Pensjon vil blant annet:
 • Sikre bedriften en kostnadseffektiv ordning som er enkel å etablere og administrere.
 • Sørge for at små og mellomstore bedrifter nyter godt av felles forhandlingsmakt.
 • Sikre at markedet overvåkes slik at bedriftene over tid kan føle seg trygge på at de har konkurransedyktige vilkår, og at kundebetjening og administrative rutiner har den kvalitet som er lovet.

Les mer om NHO Pensjon

Digitale håndbøker for personal, HMS og ledelse

Våre digitale håndbøker gir en samlet oversikt over rettigheter, plikter, rutiner og retningslinjer i bedriften. Håndbøkene er raske å installere og enkle å redigere. Tjenesten kan testes gratis i 30 dager.

NHOs jurister oppdaterer håndbøkene når det skjer endringer i lovverket.

Håndbøkene kan brukes på alle digitale flater.

Automatiske tekstforslag gjør at man raskt kan publisere en håndbok og gjøre den tilgjengelig for alle i bedriften.

Personal- og HMS-håndboken finnes også på engelsk.

Se priser og mer informasjon om NHO Digitale håndbøker

Innkjøpskjeden - få gode betingelser på over 10.000 varer og tjenester

Innkjøpskjeden gir gode innkjøpsbetingelser på alt du trenger til din bedrift.

Innkjøpskjeden forhandler på vegne av 30.000 medlemsbedrifter, og kan derfor tilby konkurransedyktige innkjøpsbetingelser på et bredt sortiment av varer: 

 • Mat og drikke, inkludert øl, vin og brennevin
 • Non-food
 • Yrkesklær
 • Kredittkortavtaler
 • Telefoni
 • Andre bransjerelaterte varer og tjenester

Innkjøpskjeden eies av medlemmene og overskuddet tilbakeføres til medlemmene gjennom en bonusordning.

Dette er Innkjøpskjeden 

Forretningsjuridiske tjenester fra Eurojuris

Ved behov for annen juridisk bistand enn det NHO-fellesskapets advokater tilbyr har vi  en avtale med Eurojuris Norge. Eurojuris har 17 lokalkontor over hele landet.

Medlemmer får 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon.

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på et eget telefonnummer eller e-post. Det er egne kontaktpersoner på hvert enkelt av kontorene.

Les mer om medlemsfordelen fra Eurojuris

Rabatt på Matindustrien-abonnement

NHO Mat og Drikke har inngått en avtale med Matindustrien som innebærer at medlemmer får følgende rabatter:

1. Matindustrien komplett – papirutgaven og digital tilgang

Den digitale tilgangen inkluderer full tilgang til betalt innhold på matindustrien.no og den digitale dagsavisen Dagens Perspektiv, som skriver om ledelse, arbeidsliv og samfunnsstyring.

Normalpris årsabonnement er 1.990 kr. Medlemmer av NHO Mat og Drikke får 30 % rabatt (1.393 kr) for ett – 1 – abonnement, 60 % rabatt (796 kr) for 2-10 abonnementer. Rabatten gjelder også ved videreføring/fornyelse av abonnement.

2. Matindustrien digital

Digital tilgang inkluderer full tilgang til betalt innhold på matindustrien.no og den digitale dagsavisen Dagens Perspektiv, som skriver om ledelse, arbeidsliv og samfunnsstyring

Normalpris årsabonnement: 1.790 kr. Medlemmer av NHO Mat og Drikke får 30 % rabatt (1.253 kr) for ett - 1 - abonnement, 60 % rabatt (716 kr) for 2-10 abonnementer. Rabatten gjelder også ved videreføring/fornyelse av abonnement.

Her bestiller du Matindustrien med rabatt.

Kopinoravtale med rabatt

Som NHO-medlem får du rabatt på kopieringsavtale med Kopinor.

Med kopieringsavtale kan bedriften kopiere og dele opphavsrettslig beskyttet materiale for intern bruk i virksomheten, for eksempel:

 • Laste ned bilder fra internett til bruk i Power Point-presentasjoner
 • Ta utskrift av en avisartikkel
 • Skanne og legge ut en fagartikkel på lukket intranett
 • Sende beskyttet materiale på e-post til en kontraktspart eller lignende
 • Kopiere og dele beskyttet materiale med deltagerne på enkeltstående kurs og lignende

Les mer om Kopinoravtalen

Beskyttelse av bedriftens rettigheter og verdier (IPR)

De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok? Medlemmer i NHO kan inngå en samarbeidsavtale med Onsagers AS om patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

Samarbeidsavtalen skal bidra til å heve NHO-bedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby tilgang til rabatterte IPR-tjenester.

En unik medlemsfordel er en gratis «IP-sjekk». Det innebærer at du får en forenklet gjennomgang av bedriften for å identifisere mulige immaterielle verdier (IP).

Fordeler for medlemmer i NHO
 • Gratis første møte med Onsagers
 • Gratis IP-sjekk av din bedrift eller prosjekt for å identifisere mulige immaterielle verdier
 • Standard IPR-kurs til meget gunstige priser
 • Gode rabatter på Onsagers faste priser

Les mer om immaterielle rettigheter og verdier (IPR)

Medarbeiderundersøkelser

NHO har inngått avtale med tre utvalgte leverandører av digitale medarbeiderundersøkelser. Dette er Ennova, EBHR og &frankly.

Alle tilbyr digitale verktøy for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i bedriften, og har gode løsninger til en gunstig pris for NHOs medlemsbedrifter.

Alle leverandørene tilbyr:
 • Gode digitale verktøy
 • Spørsmål på flere språk
 • Mulighet for bedriftstilpasninger
 • Lederstøtte i oppfølging av resultater
 • Faglig dyktige konsulenter og tillegstjenester ved behov
 • Undersøkelser tilpasset endringene i arbeidssituasjon grunnet koronapandemien

De tre produktene som tilbys kan dekke ulike behov.

Les mer om digitale verktøy for medarbeiderundersøkelser 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Nyheter hver uke

Nyheter hver uke

Avmeldingen er mottatt!

Registrer din e-post her:

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: