Medlemspraten: Vestfold Landbrukstjenester SA

Runar Wold ved kontorpulten.

Daglig leder for Vestfold Landbrukstjenester SA, Runar Wold. Foto: Vestfold Landbrukstjeneser SA

Hos Vestfold Landbrukstjenester er hovedoppgaven å sikre arbeidere til landbruket, gartnerier og grøntnæringen. - Selv om det er usikre tider, ser vi at det er et stort behov for kompetent arbeidskraft. Derfor setter vi stor pris på at det nå er mulig å ta fagbrev i gartnerfag, dyrefag og snart, landbruksfag, sier daglig leder Runar Wold.

Vestfold Landbrukstjenester SA er et andelslag som er eid av bønder i Vestfold og Nedre Buskerud. I løpet av ett år har de ca 400 ansatte inkludert sesongarbeidere og helgeavløsere. – Vi tilbyr både faste ansatte og avlastning for bønder og gartnere på flere ulike måter, forteller Runar. - Noen overlater hele arbeidsgiveransvaret til oss. Da er det vi som står for alt det administrative knyttet til arbeidsforholdet som for eksempel å utbetale lønn. For andre kunder tilbyr vi vikarer som kan steppe inn på kort varsel ved for eksempel sykefravær, forklarer han. Vi har dessuten vaktordning 24/7 for sykdom og kriseavløsning i landbruket.

Forsiden på brosjyre fra Vestfold Landbrukstjenester.

Vestfold Landbrukstjenester tilbyr arbeidskraft til landbruks- og grøntnæringen. Foto: Vestfold Landbrkstjenester SA

Trenger arbeidskraft med fagbrev

Innenfor landbruket er det et stort underskudd på kompetent arbeidskraft. Det har fått Vestfold Landbrukstjenester til å tenke litt nytt.

- Vi har mange dyktige ansatte i alle aldre, men vi har behov for å knytte til oss yngre arbeidskraft med kompetanse. Derfor har vi bestemt oss for å være et opplæringskontor for lærlinger i de nyopprettede fagene gartnerfag, dyrefag og landbruksfag. Det har ikke eksistert fagbrev i disse fagene tidligere, men det gjør det nå, i gartnerfag og dyrefag, og snart landbruksfag, og da må vi knytte til oss disse. Vi ønsker å få flere med fagbrev som søker på stillingene vi utlyser. Per i dag er det altfor få som søker, som har den riktige kompetansen, sier Runar.

Usikre tider

Når man tilbyr landbrukstjenester, sier det seg selv at man er helt avhengig av å ha nok oppdrag. – Hvordan det går med oss, henger mye sammen med hvordan det går i landbruket generelt, sier Runar. Han forteller at når kostnadene øker i landbruket, slik det nå gjør mange steder ellers i samfunnet, ser de en utvikling der flere bønder velger å gjøre all jobben selv. -Bøndene tar ikke ut ferie eller frihelger, og det er først når det virkelig brenner at de kaller inn oss for å hjelpe. Dette er urovekkende. Det er vanskelig for oss å planlegge når vi ikke er sikre på om kundene vil bruke oss på samme måte som før. I tillegg risikerer bøndene selv å bli overarbeidet og til slutt syke av for mye belastning. Vi ser den samme utviklingen innenfor grøntnæringen, sier Runar.

Selv med usikkerheten som preger virksomheten, ser Runar også fremover. – For tiden jobber vi en del med læreplanene som er nye fra i høst. Vi må konkretisere disse slik at de blir forståelige både for lærlinger og bedrifter. Lærlingene trenger litt ekstra oppfølging. Derfor tar vi hele ansvaret for oppfølgingen av lærlingene når det gjelder ansettelser og annet administrativt. Selv om dette krever litt ekstra av oss, så mener vi denne investeringen i fremtiden er avgjørende for hele næringen, sier han.

Statsministeren vår trenger oppmuntring

På spørsmålet om hva han ville ha snakket med statsministeren om hvis han fikk muligheten, svarer Runar følgende: - Jeg tror vår statsminister hadde trengt en oppmuntring akkurat nå, så jeg ville startet med en hyggelig og oppmuntrende prat. Så ville jeg ha trukket frem viktigheten av å ha gode ordninger knyttet til matproduksjon. Vi har lært mye gjennom de siste årene med pandemi og krig, og jeg mener det er viktigere enn noen gang med gode vilkår for landbruket. Til slutt ville jeg ha gjort ham oppmerksom på at fagbrevet for landbruksfaget nå ligger til behandling hos departementet, og det har det gjort en stund. Det hadde vært fint om det ble fortgang i denne behandlingen, for vi har et stort behov for både lærlinger og folk med dette fagbrevet.

Den totale pakken gjør det verdt å være medlem

Vestfold Landbrukstjenester SA har vært medlem i NHO Mat og Drikke og NHO siden 2012. – NHO er veldig på ballen i forhold til utfordringer vi måtte ha som arbeidsgivere. Gjennom vår bransjeforening Norske landbrukstenester, (NLT), som er tilknyttet NHO og NHO Mat og Drikke, har vi fått god hjelp med både arbeidsavtaler og maler. Vi bruker Arbinn også ved behov. NHO Mat og Drikke tilbyr gode kurs og deres advokater er svært dyktige og tilgjengelige. Vi er så fornøyde med all hjelp og gode råd vi har fått. Medlemskapet gir en stor trygghet når spørsmål som oppleves som vanskelige og ressurskrevende, dukker opp. Da vet vi alltid hvem vi skal kontakte. Den totale pakken vi får ved å være medlem, gjør at det absolutt lønner seg å betale kontingenten, avslutter Runar.

Medlemspraten

I NHO Mat og Drikkes serie “Medlemspraten” tar vi en prat med medlemsbedrifter for å høre hva som opptar dem. Ønsker du og din bedrift å bli intervjuet? Ta kontakt med Hege Guttormsen.

Les flere intervjuer i samme serie her

Her finner du mer informasjon om medlemskap og medlemsfordeler i NHO Mat og Drikke.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: