Utplanting på jorde. Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Bærekraft og bioøkonomi

Omtrent en tredel av klodens landområder brukes til å lage mat og drikke, og det har en betydelig påvirkning på klima og miljø.

(Denne siden ble sist oppdatert 22. mars 2024)

Verden må produsere mer mat til en økende befolkning og ha økt beredskap for forsyning av mat. Derfor har næringen et stort ansvar i å utnytte tilgjengelige ressurser til matproduksjon, samtidig som natur og biologisk mangfold opprettholdes og utslippet av klimagasser reduseres.

NHO Mat og Drikke arbeider for økt norsk produksjon av mat og drikke innenfor rammene av bærekraftig utvikling. Dette innebærer blant annet bedre utnytting av ressursgrunnlaget i Norge, sunnere kosthold, reduksjon av klimautslipp og mer sirkulær bruk av begrensede ressurser.

NHO Mat og Drikke jobber for medlemmenes interesser blant annet gjennom kontakt med politikere og embetsverk, gjennom høringsinnspill og utspill i den offentlige debatten.

Kommende høringer:

I samspill med naturen
Høringen finner du hos Klima- og miljødepartementet
Har du innspill kan disse sendes til Terje Sletnes innen 11. juni 2024.

Gjødselbrukforskriften
Høringen finner du hos Landbruks- og matdepartementet
Har du innspill kan disse sendes til An-Katrin Eikefjord innen 18. juni 2024.

 • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
 • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Terje Sletnes:

Aktuelle saker:

 1. Nye krav kan gi dårligere miljø og økte kostnader

  I den nye Emballasjeforordningen (PPWR) stilles det krav til at 10 prosent av drikkevareemballasjen skal være ombruksemballasje innen 2030. Det kan bety at Norge må gjeninnføre systemet med innsamling, vask, transport og lagring av eksempelvis glassflasker. NHO Mat og Drikke mener norske myndigheter har sovet i timen.

 2. Signerte avtale om reduksjon av plastemballasje

  Tirsdag 2. april ble partnerskapet om forbruksreduksjon av engangsprodukter av plast mellom Klima- og miljødepartementet og organisasjonene i arbeidslivet signert. Målet er 50 prosents reduksjon i forbruket av engangs matbeholdere for hurtigmat eller ta-med-mat og drikkebegre med lokk som er laget helt eller delvis av plast innen 2026, i forhold til 2022.

 3. Ny lovgivning vil kunne halvere matsvinn

  Dersom de 33 forslagene følges, vil vi kunne nå målet om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, mener Matsvinnutvalget som la frem sin rapport 3. januar. – Utvalgets forslag til ny lovgivning er både viktig og riktig, sier Terje Sletnes i NHO Mat og Drikke.

Aktuelle høringsinnspill:

 1. Energi- og miljøkomiteen - statsbudsjettet 2024

  Her finner du NHO Mat og Drikkes høringsinnspill til energi- og miljøkomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2024.

 2. Forslag til ny emballasjeforordning i EU

  NHO Mat og Drikke vil med dette høringsinnspillet understreke viktigheten av felles regelverk og etterlevelse i EU/EØS.

 3. Høring av forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

  NHO Mat og Drikke støtter ikke Miljødirektoratets forslag om å heve pantesatsene for drikkevareemballasje.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: