Signerte avtale om reduksjon av plastemballasje

Publisert

Partnerne i plastavtalen

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sammen med partene i avtalen om forbruksreduksjon av engangsprodukter av plast. Foto: Jo Randen/Klima- og miljødepartementet

Tirsdag 2. april ble partnerskapet om forbruksreduksjon av engangsprodukter av plast mellom Klima- og miljødepartementet og organisasjonene i arbeidslivet signert. Målet er 50 prosents reduksjon i forbruket av engangs matbeholdere for hurtigmat eller ta-med-mat og drikkebegre med lokk som er laget helt eller delvis av plast innen 2026, i forhold til 2022.

Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftsmål, noe som blant annet innebærer å hindre og i vesentlig grad redusere alle former for havforurensning inkludert marin forsøpling. I tillegg forplikter man seg til en mer miljøvennlig forvaltning av avfall gjennom hele livssyklusen og å redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. Norge har også forpliktet seg til å gjennomføre EUs direktiv om plastprodukter, som har som formål å forebygge og redusere visse plastprodukters miljøpåvirkning, særlig på det marine miljøet og menneskers helse, og å fremme sirkulær økonomi.

- Plast på avveie utgjør et stort miljøproblem. Derfor bør bruken av plastemballasje reduseres der plasten kan erstattes med andre og mer miljøvennlige materialer, men uten at det går ut over andre viktige mål som helse, svinn eller reduksjon av klimagassutslipp. Avtaler mellom myndigheter og næringslivet gir bedriftene nødvendig fleksibilitet til å innføre de tiltakene som virksomheten selv vurderer som mest effektive. Det gjør at bedriftenes engasjement og innovasjonsevne rettes mot å nå viktige samfunnsmål, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke Petter Haas Brubakk.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sammen med administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk. Foto: NHO Mat og Drikke

Partnerskapet innebærer bidrag fra både organisasjoner, tilsluttede virksomheter og Klima- og miljødepartementet. Partene skal arbeide for fremme en bedre ressursutnyttelse, og arbeide for mer bærekraftige og sirkulære løsninger for de aktuelle produktene. Partene skal videre bidra til holdningsskapende arbeid for å fremme forbruksreduksjon av disse produktgruppene og andre engangsprodukter av plast. Det er organisasjonene Næringslivets Hovedorganisasjon, Virke, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, Handel og Kontor Norge og Emballasjeforeningen som har signert partnerskapet med Klima- og miljødepartementet.

Her kan du lese avtalen i sin helhet 
Les mer om signeringen på Klima- og miljødepartementets nettsider. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

  • Terje Sletnes
  • Direktør for analyse og politikk
  • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: