Sirkulærøkonomi

I en sirkulær økonomi må råvarer og produkter utnyttes og gjenbrukes mest mulig effektivt. I mat- og drikkeindustrien arbeides det særlig med å redusere matsvinn og økt sirkularitet innenfor emballasje.

Tap av råvarer egnet til mat, samt kasting av ferdig produserte varer bør unngås. Det er også viktig å utnytte rest- og sidestrømmer best mulig og til høyest mulig verdi. Redusert matsvinn bidrar til å maksimere verdien av ressursene som er blitt brukt i produksjonskjeden. 

Emballasje utgjør opptil 60 prosent av husholdningsavfallet og blir et miljøproblem når den havner i naturen. Myndighetene har satt som mål at matsvinnet skal halveres innen 2030. Redusert svinn og materialgjenvinning er dermed en vesentlig oppgave, da det handler om å optimalisere hele verdikjeden for mat fra jord til bord.

Du finner Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge på Emballasjeforeningens nettsider

NHO Mat og Drikke har et bredt engasjement innenfor sirkulærøkonomien, blant annet gjennom bransjeavtalen for redusert matsvinn og eierposisjonene innenfor produsentansvarsselskapene for emballasje. NHO Mat og Drikke jobber for medlemmenes interesser blant annet gjennom kontakt med politikere og embetsverk, gjennom høringsinnspill og utspill i den offentlige debatten.

Les mer om matsvinnarbeidet på matvett.no

 • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
 • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Terje Sletnes:

 

Aktuelle høringsinnspill:

 1. Forslag til ny emballasjeforordning i EU

  NHO Mat og Drikke vil med dette høringsinnspillet understreke viktigheten av felles regelverk og etterlevelse i EU/EØS.

 2. Høring av forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

  NHO Mat og Drikke støtter ikke Miljødirektoratets forslag om å heve pantesatsene for drikkevareemballasje.

 3. Høringssvar: Nytt direktiv for engangsartikler i plast

  Det er helt nødvendig å forebygge og redusere forsøpling i naturen med engangsartikler i plast. NHO Mat og Drikke mener derfor at det er positivt med en tiltakspakke som spesifikt rettes inn mot de gruppene av plastprodukter som utgjør hovedkilden til forsøpling og forurensning av hav og strender i Norge og Europa.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: