Høring av forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

NHO Mat og Drikke støtter ikke Miljødirektoratets forslag om å heve pantesatsene for drikkevareemballasje.

NHO Mat og Drikke viser til Miljødirektoratets høringsnotat og konsekvensutredning datert 26. juni 2017 vedrørende forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje med tilhørende forslag til endringsforskrift.

NHO Mat og Drikke støtter oppsummeringsvis ikke Miljødirektoratets forslag om å heve pantesatsene for drikkevareemballasje. Dersom forslaget likevel gjennomføres, mener vi det er nødvendig med en vesentlig lenger gjennomføringsperiode enn den direktorat et har skissert.

Infinitum AS og Bryggeri- og Drikkevareforeningen har 25. september 2017 avgitt en felles høringsuttalelse i saken, og NHO Mat og Drikke slutter seg til denne. For god ordens skyld vil vi oppsummere NHO Mat og Drikkes viktigste vurderinger:

  1. I Norge er det full enighet og en klar forventning om at samfunnets problemer som følge av forsøpling må reduseres. Formålet med forslaget om å øke pantesatsene er å bidra til redusert forsøpling fra drikkevareemballasje.
  2. Graden av forsøpling fra norsk drikkevareemballasje er imidlertid liten, og det norske pantesystemet har i dag en høy innsamlingsgrad. Økte pantesatser er det mest vidtrekkende virkemiddelet for å øke innsamlingsgraden. I lys av allerede oppnådde resultater og ut fra et kost-/ nytteperspektiv, mener vi at en økning i pantesatsene ikke bør gjennomføres nå. Forbrukerne kan påvirkes til mer miljøeffektiv adferd gjennom andre målrettede virkemidler.
  3. Drikkevarebransjen har som hovedmålsetning å øke en allerede høy innsamlingsgrad ytterligere gjennom ulike virkemidler. Et målrettet kommunikasjonsarbeid og tilrettelegging for innsamling i det såkalte «på farten»-segmentet har gitt gode resultater, og viser at eksisterende virkemidler har vært tilstrekkelig for å løfte innsamlingsgraden.
  4. Dersom en økning av satsene blir iverksatt, er det nødvendig med en vesentlig lenger gjennomføringsperiode enn den Miljødirektoratet har skissert i høringsnotatet for å redusere miljø- og samfunnskostnadene ved omleggingen. Vi viser til den nærmere gjennomgangen av dette spørsmålet i Infinitum og BRODs høringsuttalelse.

NHO Mat og Drikke står til disposisjon dersom Miljødirektoratet ønsker en utdypning av våre synspunkter.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: