God sommer - vi sees i Arendal!

Foto: Betzy Hänninen / NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke arrangerer tre debatter på Arendalsuka som alle tar opp sentrale spørsmål for mat- og drikkenæringens rammevilkår. NHO Mat og Drikke er i tillegg invitert til å delta på fremleggelsen av de nye norske kostholdsrådene som er en del av Arendalsukas hovedprogram.

I denne saken får du oversikt over hvilke arrangementer NHO Mat og Drikke deltar på under Arendalsuka i år. Håper vi sees der!

Hvordan kombinere utslippskutt i matproduksjonen med lønnsomme bedrifter?

Sted: Mør biffhus
Dato: Tirsdag 13. august
Klokkeslett: 14:00 - 15:00
Arrangeres av: NHO Mat og Drikke og Yara 

Til debatt møtes Svein Tore Holsether (Yara), Ole Robert Reitan (Reitan Retail), Kristin Børresen (Graminor), Guro Espeland (Jæder Ådne Espeland), statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sigrunn Åsland (Ap), stortingsrepresentantene Roy Steffensen (FrP) og Margareth Hagerup (H).

Klimakrisen og det grønne skiftet har stor innvirkning på forutsetningene for stabil, sikker og lønnsom matproduksjon. Omstilling til klimavennlig matproduksjon har betydelige omkostninger og kan bety nye samarbeidsformer og forretningsmodeller for kostnads- og risikodeling i verdikjeden for mat- og drikke.

Det store spørsmålet er: Hvordan vi kombinerer klimavennlig matproduksjon med forsyningssikkerhet og lønnsomhet.

Programmet finner du også på Arendalsukas egne nettsider

Oppspill til kostrådene!

Sted: Thon hotel Arendal
Dato: Onsdag 14. august
Klokkeslett: 08:15 - 09:15
Arrangeres av: NHO Mat og Drikke og Rud Pedersen

Selve kostrådene legges frem 15. august. og dagen før gir vi oppspillet: 
Hvorfor blir det så mye debatt om kostrådene når vi vet vi bør leve sunnere? Hva skal til for å få enda flere til å følge dem?  Hvordan kan hvordan kostrådene kan få større gjennomslagskraft og føre til at folk tar sunnere valg? Hvordan kan myndighetene nå gjennom i et medielandskap som tidvis domineres av alternative kostråd? Hvordan opplever matindustrien å stå i spagaten mellom influensere og myndigheter?  

TIl å svare opp disse spørsmålene, har vi invitert: 

  • Annechen Bahr Bugge, Forsker I, dr.polit., Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  • Live Bøe Johannessen, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet
  • Mathilde Hogsnes, Doktorgradstipendiat, Høyskolen Kristiania
  • Ann-Beth Freuchen, konsernsjef, Tine SA
  • Petter Haas Brubakk, Administrerende direktør, NHO Mat og Drikke
  • Kristian Hvilen, Managing Partner Rud Pedersen, Public Affairs

Programmet finner du ogå på Arendalsukas egne nettsider

Ivaretar regjeringen norske bedrifters behov og interesser i EØS-avtalen?

Sted: Mør biffhus
Dato: Onsdag 14. august
Klokkeslett: 14:00 - 15:00
Arrangeres av: NHO Mat og Drikke, Offshore Norge og Finans Norge

Debatten handler om hvordan regjeringen og næringslivet kan samarbeide bedre for å ivareta næringslivets interesser i politikk- og regelverksutviklingen i EU/EØS. Til debatt møtes utvalgsleder Line Eldring (Fellesforbundet), statssekretær i Utenriksdepartementet Maria Varteressian (Ap), stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H), Johanna Ellefsen Rostad (Ringnes), Trude Måseide (Equinor) og Øyvind Brekke (BankID).

NOU 2024:7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer fra 11. april 2024 (Eldringutvalget) peker på at Norge ikke har god nok kultur og forståelse for påvirkning, kunnskapsbygging, gjennomføring og håndheving av EØS-regelverk i Norge. Disse fire punktene er vesentlig for forutsigbarhet for den store delen av næringslivets rammevilkår som er basert på EUs regelverksutvikling, og som daglig etterleves i norske bedrifter, og håndheves av direktorater og tilsyn i Norge. For norske bedrifter er det viktig med rask og god gjennomføring at EØS-regelverk som gir markedsadgang og tilgang til spesialisering og produktivitetsutvikling som skjer i europeiske verdikjeder. 

Det store spørsmålet er: Hvordan skal vi snu utviklingen, og bedre ivareta næringslivets interesser i EØS-avtalen?

Programmet finner du også på Arendalsukas egne nettsider

Dette bør du spise!

Sted: Bærekraftscenen
Dato: Torsdag 15. august
Klokkeslett: 12:30 - 13:30
Arrangeres av: Arendalsuka og Helsedirektoratet

Her presenteres de nye norske kostrådene. Debatten står på Arendalsukas hovedprogram. Petter Haas Brubakk fra NHO Mat og Drikke er invitert til fremleggelsen og til å være med på debatt i etterkant. På fremleggelsen og til debatt møtes statssekretær Karl Kristian Bekeng, Helse- og omsorgsdepartementet (AP), stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG), Tone Torgersen, fagsjef Nasjonalforeningen for folkehelsen, Petter Haas Brubakk, administrerende direktør NHO Mat og Drikke, Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet og Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet.

De offisielle kostrådene er helt sentrale rammevilkår for produksjon og forbruk av mat og drikke i Norge. Kostrådene legges til grunn for produktutvikling, investeringer og markedsføring av mat og drikke i Norge. Matprodusentenes resepter og produktsammensetning baserer seg på kostrådene.

Det store spørsmålet er: Hva er nytteverdien av kostrådene?

Programmet finner du også på Arendalsukas egne nettsider

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: