Bioøkonomi

Norge har store biologiske ressurser både på land og i havet. Befolkningsvekst og mål om lavere utslipp gjør at etterspørselen etter biologiske fornybare ressurser fra jord, skog og hav vil øke betydelig i årene som kommer.

Det biobaserte næringslivet bidrar med vesentlig sysselsetting og verdiskaping, og det ligger store muligheter i å utvikle nye produkter og verdikjeder basert på biologiske ressurser. Det er anslått at verdien av restressurser fra landbruket alene kan økes opptil 6 milliarder kroner i 2050. Norge har komparative fortrinn gjennom stor tilgang på biomasse, rent vann og rimelig energi samt gode muligheter for teknologioverføring fra andre næringer. Det er derfor viktig å legge til rette for investeringer, markedsmuligheter og innovasjon for å bruke mulighetene som finnes i næringen.

NHO Mat og Drikke jobber for å økt verdiskaping innenfor bioøkonomien blant annet gjennom samarbeidspartnere i skognæringen og i NHO-fellesskapet, samt kontakt med politikere og embetsverk.

  • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
  • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Terje Sletnes:

Aktuelle høringsinnspill:

  1. Regjeringens bioøkonomistrategi

    Norge har bedre forutsetninger enn de fleste for å lykkes med bioøkonomi. Vi har de finansielle ressursene, vi har gode kunnskaps- og kompetansemiljøer og vi har et stort potensial i et globalt perspektiv for økt produksjon og foredling av biomasse, særlig innenfor det marine.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: