Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold

Matbransjen og norske helsemyndigheter har siden 2016 samarbeidet om å legge til rette for et sunnere kosthold i befolkningen. I Intensjonsavtalen er det identifisert ulike innsatsområder med konkrete og ambisiøse målsetninger. Avtalepartene har en gjensidig forpliktelse til å bidra til å nå disse målene i fellesskap.

Avtalen har konkrete måltall om reduksjon i inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett, og økt forbruk av frukt, bær, grønnsaker, grove kornprodukter og sjømat. I tillegg skal forbrukeren påvirkes til et sunnere kosthold gjennom bevisste og ubevisste valg.

For å lykkes med de felles målene må mange aktører jobbe systematisk, i samme retning og over tid. Særlig for arbeidet med å redusere salt og tilsatt sukker må endringer i innholdet i mat og drikke gjøres i små trinn og i mange produkter og varegrupper samtidig, slik at forbrukeren gradvis tilvennes og aksepterer en endret smaksopplevelse.

Partene i folkehelsesamarbeidet bidrar til de felles målene på ulike måter. Mat- og drikkeprodusentene som har sluttet seg til sluttet seg til avtalen gjør sin del av arbeidet gjennom utvikling av stadig nye produkter, reformulering av eksisterende produkter, utvikling av porsjons- og pakningsstørrelser, og ved å fremme sunnere alternativer og valgmuligheter.

NHO Mat og Drikke er én av partene i Intensjonsavtalesamarbeidet og har signert avtalen på vegne av medlemsbedriftene. Den enkelte medlemsbedrift slutter seg så til arbeidet gjennom å signere en tilslutningsavtale.

Samarbeidet organiseres gjennom en koordineringsgruppe der representanter for avtalepartene og innsatsområdene møtes fire ganger i året for å koordinere arbeidet og følge opp fremdrift og måloppnåelse. NHO Mat og Drikke har fire representanter i denne gruppen.

NHO Mat og Drikke har også et særlig ansvar for å koordinere arbeidet i innsatsområdene for redusert inntak av tilsatt sukker og mettet fett. Aktørene i innsatsområdene inviteres jevnlig til seminarer og workshops for deling av kunnskap og erfaringer.

Dette gjør bedriftene:

 1. TINE

  Gjennom stadige små knepp nedover i sukkerinnhold, har TINE bidratt til at nordmenn foretrekker mindre søtsmak på yoghurten i dag enn hva de gjorde for 20 år siden.

 2. Bakehuset

  - Vi jobber hele tiden med å utvikle sortimentet vårt i en sunnere retning. Trendbildet har lenge gått mot helse og sunnhet, noe som har påvirket produktutviklingsarbeidet hos Bakehuset, sier Øystein Halvorsen, daglig leder i Bakehuset.

 3. Det Glutenfrie Verksted

  Det Glutenfrie Verksted ble etablert av Monica Hellmann i 2014 for å utvikle sunnere, glutenfrie produkter med mindre sukker og mer fiber. – Derfor har det vært helt naturlig og nærmest en selvfølge for oss å være en del av Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold, sier Monica.

Aktuelle høringsinnspill

 1. Helse- og omsorgskomiteen - statsbudsjettet 2024

  Her finner du NHO Mat og Drikkes høringsinnspill til helse- og omsorgskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2024.

 2. Kommentar til Folkehelsemeldinga

  Kommentarer til Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjeller.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: