Norske kostråd

Et sunt og balansert kosthold gir et godt grunnlag for et langt liv med god helse og trivsel. De nasjonale kostrådene gir konkrete anbefalinger om hva vi bør spise. Kort oppsummert bør kostholdet være variert og med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

Se opptak av medlemswebinaret fra 11. mai 2023:

Aktuelle høringsinnspill:

  1. Høringssvar på de ulike kapitlene og rapportene i NNR2022

    Høringsinnspillene til NNR2022 er samlet på en egen side hos Helsedirektoratet.

  2. Kommentar til Folkehelsemeldinga

    Kommentarer til Meld. St. 15 (2022-2023) Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjeller.

Myndighetenes mål er at Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder, at befolkningen skal oppleve flere år med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller, og at vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Dagens kostråd beskriver et kosthold for god helse. Det er imidlertid økende fokus på at kostrådene også skal handle om hva som er et bærekraftig kosthold.

De nasjonale kostrådene danner grunnlag for all politikk på folkehelseområdet. Dette påvirker rammebetingelsene for produksjon av mat og drikke og produktenes sammensetning og næringsinnhold.

NHO Mat og Drikke følger kontinuerlig med på ny vitenskapelig dokumentasjon og kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse, og hva som er et bærekraftig kosthold. Vi følger også arbeidet med revisjon av de norske kostrådene tett. De reviderte rådene vil bli lagt frem av Helsedirektoratet i løpet av 2024. NHO Mat og Drikke følger denne prosessen tett på vegne av mat- og drikkenæringen, blant annet gjennom høringsinnspill og utspill i den offentlige debatten.

Du finner dagens kostråd på helsenorge.no

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: