Nærbilde av müsli som blandes

Prosessert mat

Å bearbeide råvarer til ferdig mat og drikke har vi mennesker drevet med i all tid. Etter hvert som den moderne mat- og drikkeindustrien vokste frem har det blitt vanlig å omtale bearbeidingen som prosessering.

De siste årene har det i økende grad blitt en diskusjon rundt bruken av begrepene prosessering eller "ultraprosessering" i forbindelse med mat og drikke og hva disse begrepene egentlig betyr.

Oftest blir prosessering tillagt verdier som "usunt", "lureri" og "noe farlig og ukjent som matindustrien driver med". Som bevis på usunn og såkalt "ultraprosessert mat" vises det gjerne til iskrem, chips, kjeks og godteri, men også til suppeposer, fabrikkbakt brød og fruktyoghurt brukes som eksempler.

Det er ingen faglig uenighet om at produkter som snacks eller annet som er tilsatt mye fett, sukker eller salt, først og fremst tilhører fest og feiring og ikke skal være hverdagsmat. Det er likevel viktig at folk ikke villedes til å tro at det er bearbeidingen/prosesseringen i seg selv som gjør produktet mindre sunt, men at det er sammensetningen av ingrediensene i sluttproduktet som er avgjørende for næringsinnholdet og dermed for hvor sunn eller usunn maten er. Om et produkt er sunt eller usunt handler om hvilke råvarer som benyttes og hvordan man prosesserer, ikke grad av prosessering.

Prosessert mat

Spørsmål og svar

Hva er prosessering av mat?

Å prosessere mat er å bearbeide råvarer til ferdig mat og drikke. Bearbeidingen innebærer alt fra kutting, blanding, fermentering, pasteurisering, hermetisering og frysing - til koking og pakking, for å nevne noen eksempler. Prosessering kan også være å tilsette ingredienser til råvarene for å tilføre smak, gi maten riktig konsistens, forlenge holdbarheten eller å tilsette vitaminer og mineraler for å øke næringsinnholdet i maten.

Det aller meste av maten vi spiser krever en form for prosessering eller bearbeiding for å kunne fordøyes og smake godt (som poteter, bønner korn og frø), være trygg (som pasteurisering av melk) eller for å kunne lagres og spises gjennom hele året (som hermetisert, tørket eller frosset frukt og grønnsaker).

All slags bearbeiding av mat er å regne som prosessering, også den man gjør hjemme på eget kjøkken eller maten du spiser på restaurant, i kantinen eller på kafé.

Hvorfor er det bra å prosessere maten?

At maten bearbeides gjennom ulike prosesseringsmetoder er viktig av flere årsaker:

 1. Prosessering gjør matlaging enklere og maten rimeligere
  Ofte er det raskere å tilberede mat som allerede er noe bearbeidet. Det hjelper oss i en travel hverdag.

  Bearbeiding i matindustrien gjør det mulig å produsere effektivt og i større skala. Dette bidrar til bedre utnyttelse av råvarene, lavere kostnader og dermed lavere priser for forbrukerne.

 2. Prosessering gir folkehelsegevinster
  Skånsom prosessering bidrar til å bevare næringsstoffene i maten. Det er også mulig å tilsette ytterligere vitaminer, mineraler eller andre næringsstoffer i mat og drikke som en del av prosesseringen og dermed bidra til at befolkningen får i seg viktige næringsstoffer de ellers kan få for lite av. Berikning av drikkemelk med vitamin D er et godt eksempel.

  Prosesseringsmetoder bidrar også til å redusere fett, sukker og salt og øke fiberinnholdet i matvarer samtidig som smaken og konsistensen beholdes.

 3. Prosessering bidrar til økt mattrygghet
  Prosesser som koking, tørking, pasteurisering og hermetisering bidrar til å fjerne naturlige giftstoffer og redusere risiko for vekst av sykdomsfremkallende bakterier i maten slik at maten også holder seg lenger.

 4. Prosessering bidrar til mer innovasjon
  Ulike metoder for prosessering gir mulighet til å utvikle nye og skreddersydde matvarer og produkter, blant annet mat tilpasset allergikere, pasienter med særlige ernæringsbehov, eller å ta i bruk helt nye og fremtidsrettede råvarer og ingredienser. Dette gjør at butikkene kan tilby et variert utvalg av ulik mat og drikke til både hverdag og fest.

 5. Prosessering bidrar til økt bærekraft
  Matindustrien ønsker å redusere klimaavtrykket og bidra til mindre matsvinn. Prosessering gir en mer effektiv produksjon og bedre utnyttelse av de råvarene som er tilgjengelige, samtidig som den forlenger holdbarheten til de ferdige mat og drikkeproduktene.

Hva er ultraprosessert mat og hvorfor er det omstridt?

I både redaktørstyrte og sosiale medier refereres det til begrepet "ultraprosessert mat". Dette uttrykket ble opprinnelig introdusert av en forskergruppe i Brasil som studerer sammenhengen mellom kosthold og helse. De har laget et system, såkalt NOVA-klassifisering, for å sortere matvarer i fire ulike klasser etter hvordan de er prosessert.

NOVA-klassifiseringen er svært omdiskutert, blant annet fordi den ikke skiller mellom sunne og usunne matvarer. Det er heller ingen vitenskapelig enighet om definisjon av "ultraprosessert" verken i Norge, EU eller resten av verden. Uttrykket skaper stor forvirring, ikke bare hos forbrukere, men også hos ernæringsforskere og helsemyndigheter.

Det er sammensetningen av sluttproduktet som er avgjørende for næringsinnholdet og for hvor sunn eller usunn maten er, ikke grad av prosessering.

Hva sier de nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR) og de norske kostrådene om ultraprosessert mat?

De nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR2023) ble lagt frem i juni 2023. Disse anbefalingene er basert på systematiske oppsummeringer av den kunnskapen som finnes om sammenhengen mellom kosthold og helse, og er utarbeidet i samarbeid mellom de nordiske og baltiske landene. Helsedirektoratet arbeider nå med å oppdatere de norske kostrådene basert på kunnskapsgrunnlaget i NNR2023. Nye kostråd er ventet i løpet av 2024.

NNR2023 har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom matens prosesseringsgrad og helseutfall, og har konkludert med at det ikke er vitenskapelig grunnlag til å gi noen anbefaling om inntak av ultraprosessert mat. NNR-komitéen mener at klassifisering som ultraprosessert mat, og eventuelle råd om inntak av denne type matvarer, ikke gir merverdi ut over de anbefalingene som allerede gis i NNR2023. Det pekes på at kategorien er svært grov, ikke tar hensyn til matens næringsverdi og at den inkluderer en rekke matvarer som ikke har negative helseeffekter og som derfor kan inngå i et sunt kosthold.

NNR2023 gir derimot en rekke anbefalinger om spesifikke matvarer, slik som å redusere inntaket av prosessert mat med høyt innhold av fett, tilsatt sukker og salt. Det anbefales også redusere inntaket av bearbeidede kjøttvarer og å spise mer fullkornsprodukter fremfor finere kornvarer. Dette er også anbefalinger som allerede inngår i dagens norske kostråd.

I Storbritannia har det nasjonale vitenskapelige rådet for ernæring (SACN) kommet til tilsvarende konklusjoner som i Norden. De mener at det ikke er tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for å gi råd om inntak av ultraprosessert mat.

En rekke svenske forskere innen ernæring og matvitenskap har også sammenstilt tilgjengelig kunnskap om prosessering av mat, klassifisering, helseeffekter og matens næringsverdi. I sin rapport har de konkludert med at metodikken for å klassifisere ultraprosesserte matvarer ikke er tilstrekkelig utviklet og kvalitetssikret for å brukes. De mener derfor at man ikke bør bruke begrepet "ultraprosessert mat", og heller beskrive hvilke konkrete matvarer man omtaler.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: