Skatt og avgift

Skatter og avgifter er en viktig del av den økonomiske politikken og er sentrale rammevilkår for mat- og drikkenæringen. Et skatte- og avgiftssystem som legger til rette for at bedrifter og eiere kan skape verdier og arbeidsplasser er grunnleggende for å stimulere til vekst, investeringer og arbeidsplasser.

Mat- og drikkenæringen trenger, som resten av næringslivet, et forutsigbart skatte- og avgiftssystem. Hvis skatter og avgifter blir høyere i Norge enn i våre naboland og viktigste handelspartnere, er det fare for at verdiskaping forsvinner ut av landet. For den samlede verdikjeden for mat og drikke, er det derfor avgjørende at avgiftstrykket på mat- og drikkeproduksjonen er tilpasset næringens internasjonale konkurransesituasjon.

Selv om mat- og drikkenæringen primært produserer og selger for det norske markedet, møter næringen betydelig internasjonal konkurranse gjennom import og fra grensehandel. Mat- og drikkenæringen i Norge konkurrerer internasjonalt om å være et attraktivt sted for investeringer, og skatte- og avgiftsnivået er avgjørende for valg av produksjonssted, og for bedriftenes konkurransekraft i markedet. Norge har avgifter på mat, drikke og emballasje som er til dels betydelig høyere enn i våre naboland, noe som bidrar til å svekke næringens konkurranseevne.

Et konkurransedyktig skatte- og avgiftsnivå er derfor viktig for å stimulere til investeringer og sikre arbeidsplasser i norsk mat- og drikkenæring. Dette innebærer blant annet at det generelle skattetrykket og avgiftsnivået på grensehandelsutsatte varer må harmoniseres med våre viktigste handelspartnere, særlig Sverige, for å gi likere konkurransevilkår.

NHO Mat og Drikke arbeider systematisk med å kartlegge svakhetene med skatte- og avgiftssystemet, og vi foreslår jevnlig endringer som vil styrke mat- og drikkenæringens konkurranseevne. Vi fremmer medlemmenes interesser blant annet gjennom kontakt med politikere og embetsverk, dialog med andre viktige samarbeidspartnere og interessenter, gjennom høringsinnspill, utredinger og utspill i den offentlige debatten. Som medlemsstyrt organisasjon har medlemsbedriftene avgjørende innflytelse på hvilke posisjoner som NHO Mat og Drikke skal fremme overfor politikere og myndigheter.

  • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
  • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Gerhard Salicath:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: