Grensehandel

Stor og økende grensehandel svekker den norske mat- og drikkenæringens konkuranseevne. Omfattende grensehandel betyr eksport av arbeidsplasser, verdiskaping og investeringer i hele verdikjeden for mat og drikke, og fører til reduserte avgiftsinntekter for Norge.

Grensehandel har vært en stor utfordring for mat- og drikkenæringen i Norge i lang tid. Fra å være et kuriøst tilbud har grensehandel blitt en hovedkonkurrent til norsk mat- og drikkeproduksjon. Det er primært høye norske avgifter på produkter som alkoholholdig drikke, tobakksprodukter og materialavgifter som driver handelen. Produkter med høye avgifter i Norge omtales gjerne som «lokkevarer» i grensehandelssammenheng. Når nordmenn først er på dagsturer til nabolandene og kjøper produkter med lavere avgifter, handler de i tillegg store volum av ordinære dagligvarer til eget forbruk. Den høye grensehandelen forsterkes av at over 45 prosent av befolkningen bor innenfor en 2,5 timers kjøretur til Sverige.

Grensehandelen er stor og utgjorde i 2019 16 milliarder kroner, men stoppet nærmest helt opp under pandemien da grensene var stengt (2020 - 2021). I denne perioden opplevde norsk mat- og drikkeproduksjon og dagligvarehandel kraftig vekst i sysselsetting og omsetning, og den norske staten tjente milliarder i økte avgiftsinntekter. I etterkant av pandemien har grensehandelen igjen tatt seg opp.  Grensehandel betyr eksport av arbeidsplasser og tap av verdiskaping og investeringer i hele verdikjeden for mat og drikke. Den betyr i også tapte avgiftsinntekter for Norge. NHO Mat og Drikke ønsker at avgiftsnivåene på alkoholholdig drikke, tobakksprodukter og materialavgifter skal harmoniseres med nivået i landene rundt oss, slik at norske forbrukere handler mer i Norge. 

NHO Mat og Drikke arbeider for målrettede tiltak som vil redusere grensehandelen med landene rundt oss. Fordi hele 80 prosent av norsk grensehandel skjer i Sverige, vil det viktigste tiltaket vil være å harmonisere avgiftene på grensehandelsutsatte varer med nivået i Sverige.

Sammen med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Handel og Kontor i Norge (HK), NHO Service og Handel og Virke har NHO Mat og Drikke dannet Grensehandelsalliansen.

NHO Mat og Drikke fremmer medlemmenes interesser blant annet gjennom kontakt mot politikere og embetsverk dialog med andre viktige samarbeidspartnere og interessenter, gjennom høringsinnspill, utredinger og utspill i den offentlige debatten. Som medlemsstyrt organisasjon har medlemsbedriftene avgjørende innflytelse på hvilke posisjoner som NHO Mat og Drikke skal fremme overfor politikere og myndigheter.

Grensehandel 2023

I 2023 grensehandlet nordmenn for 9,3 milliarder kroner. Dette er en liten nedgang sammenlignet med 2022 hvor den årlige handlesummen endte på 10,3 milliarder kroner. Noe av årsaken til nedgangen kan være knyttet til dyrtiden som har rammet nordmenn det siste året. I tillegg har den norske kronekursen vært svært svak, noe som har ført til at grensehandelen isolert sett har blitt noe mindre lønnsom. 9,3 milliarder kroner er fortsatt en betydelig sum, og dette er tapt omsetning i Norge. Den største varekategorien i 2023 var mat- og dagligvarer, her ble det handlet for nesten fire milliarder kroner. Dette tilsvarer 42,7 prosent av handlekurven. Høyt avgiftsbelagte varer som alkohol, snus og sigaretter/tobakk utgjorde én fjerdedel av handlekurven, noe som tilsvarer 2,3 milliarder kroner.

 • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
 • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Gerhard Salicath:

Siste nytt om grensehandel:

 1. Grensehandel: - Gledelig tilbakegang, men ingen varig løsning

  Nordmenn grensehandlet for 1,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2023 – Dette kan bety at norske avgiftslettelser og erfaringene fra pandemien har bidratt til å snu en utvikling med høy og økende grensehandel. Samtidig er 1,9 milliarder kroner brukt av nordmenn i Sverige, 1,9 milliarder kroner tapt i Norge. Når en viktig forklaring på tilbakegangen trolig er høy prisvekst på mat i Sverige og svak kronekurs, må dette ikke bli en sovepute for Vedum og Vestre, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

 2. Grensehandelen øker - somling koster arbeidsplasser

  Nye tall fra SSB viser at grensehandelen fortsetter å stige jevnt og trutt mot nivåene fra før pandemien. Samtidig er det lite som tyder på at regjeringen vil klare å oppfylle ambisjonene om å redusere grensehandelen fra Hurdalserklæringen. – Arbeidet går altfor sakte, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Aktuelle høringsinnspill:

 1. Finanskomiteen - statsbudsjettet 2024

  Her finner du NHO Mat og Drikkes høringsinnspill til finanskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2024.

 2. Høringsinnspill fra Grensehandelsalliansen: Finanskomiteen

  Sammenlignet med våre naboland er grensehandelen i Norge svært høy målt i kroner og øre, og vokser kraftig. Rammevilkårene til mat- og drikkenæringen og dagligvarehandelen er med andre ord ikke tilpasset den internasjonale konkurransesituasjonen næringene er i.

 3. Næringskomiteen - statsbudsjettet 2024

  Her finner du NHO Mat og Drikkes høringsinnspill til næringskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet 2024.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: