Dette er Grensehandelsalliansen

Publisert

Gruppebilde av alle i grensehandelsalliansen. (Bildet er tatt i Frognerparken)

Fra venstre: Bendik Wisth, Virke. Anne-Cecilie Kaltenborn, NHO Service og Handel. Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke. Anne Berit Aker Hansen, NNN. Christopher Beckham, Handel og Kontor. Foto: NNN

Handel og Kontor i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Service og Handel, Virke Handel og NHO Mat og Drikke står bak etableringen av Grensehandelsalliansen.

  1. Arbeidstilsynets forslag om å forskriftsfeste krav til innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstakere

    NHO Mat og Drikke støtter tiltak overfor virksomheter for å forhindre uforsvarlig og uverdige boforhold for arbeidstakere. NHO Mat og Drikke deler likevel ikke Arbeidstilsynets syn på nødvendigheten av å forskriftsfeste krav til innkvartering stilt til rådighet av arbeidsgiver.

Handel og Kontor i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund,  NHO Service og Handel, Virke Handel og NHO Mat og Drikke står bak Grensehandelsalliansen. Alliansen er dannet på bakgrunn av den alvorlige situasjonen verdikjeden for mat og drikke og handelen står overfor som følge av svekkede nasjonale rammevilkår og stadig økende grensehandel.

Hovedårsaken til eksplosjonen i grensehandelen er nivået på de norske særavgiftene. Dette gir seg utslag i betydelig lovlig grensehandel, fører til at folkehelsearbeidet svekkes og bidrar til kriminalitet i form av smugling.

Disse utfordringene forsterkes av den avgiftsfrie 350-kronersgrensen på netthandel. Alliansen er et felles initiativ fra fem selvstendige organisasjoner. Alle beslutninger som treffes i alliansens regi, enten det er om politiske spørsmål, aktiviteter som skal gjennomføres eller økonomiske forpliktelser knyttet til aktivitetene alliansen igangsetter, er basert på konsensus.

Formålet med grensehandelsalliansen 

Vi må snu trenden med økende grensehandel og påfølgende eksport av skatteinntekter, arbeidsplasser, verdiskaping og investeringer. Det kan vi gjøre slik:

  • snu trenden med økende grensehandel og tap av verdiskaping, arbeidsplasser og avgiftsinntekter på norsk side av grensen
  • øke oppmerksomheten om årsakene til og konsekvensene av en voksende grensehandel og kriminalitet i form av smugling
  • sikre avgiftslettelser på mat- og drikkevarer som er utsatt for grensehandel
  • øke innsikt i og oppmerksomhet om grensehandelens negative effekt på kosthold og helse
  • avvikle 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel fra utenlandske aktører (Gjennomslag - fjernes fra 1.1.2020).

Grensehandelsalliansen vil være operativ så lenge initiativtakerne finner det hensiktsmessig. Alliansen er et frivillig initiativ fra selvstendige organisasjoner. Alle beslutninger som treffes i alliansens regi, enten det er om politiske spørsmål, aktiviteter som skal gjennomføres eller økonomiske forpliktelser knyttet til aktivitetene alliansen igangsetter, forutsetter at det er konsensus blant alle initiativtakerne.

Her har vi samlet nyttig informasjon, tall og fakta om grensehandel

Disse utgjør alliansen:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: