Kostnadspresset setter spor

Fotspor i sand

Foto: Gantas Vaiciulenas | Pexels

Selv om den kraftige utgiftsveksten har avtatt, er bedriftenes kostnader fortsatt på et høyt nivå, viser NHO Mat og Drikkes kvartalsrapport for 1. kvartal 2024. Samtidig forventer medlemsbedriftene lavere driftsresultat, investering og sysselsetting.

I grunnlaget for rapporten som ble publisert 2.mai 2024, melder medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke at markedssituasjonen samlet sett har bedret seg det siste kvartalet. Nivået er likevel fortsatt lavere enn trenden før pandemien.

-Bedriftene og husholdninger merker nå det høyere rentenivået. Det økonomiske bildet så langt i 2024 er blant annet preget av at en større andel av den disponible inntekten går til å betjene lån, og at mange forbrukere må prioritere hardere. Dette berører bedriftene gjennom endret etterspørsel, skriver Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke rapportens forord.

Basert på medlemsbedriftenes tilbakemeldinger, viser rapporten følgende hovedtrekk for mat- og drikkenæringen:

  • Det høye rentenivået merkes for både bedrifter og forbrukerne.
  • Markedssituasjonen for medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke har bedret seg noe, men ligger fortsatt på et lavt nivå historisk.
  • Bedriftene er skeptiske til framtiden, utsiktene for de kommende seks månedene er mindre positive.
  • De kraftigste kostnadsøkningene har avtatt, men bedriftenes kostnader er fortsatt på et høyt nivå.
  • Energikostnader står fortsatt sentralt for bedriftene og utgjør en større andel av de totale kostnadene enn tidligere år (før energikrisen).

Mer sentralisert lønnsdannelse må unngås
Brubakk avslutter forordet i rapporten med følgende klare melding:  -Lønnsomheten og markedsutsikter varierer mellom bransjer og fra bedrift til bedrift. Derfor er det avgjørende at lønnsoppgjørene legger til rette for at mest mulig av lønnsdannelsen skjer i den enkelte bedrift med utgangspunkt i bedriftenes økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne, slik de fire kriterier legger opp til. En mer sentralisert lønnsdannelse vil over tid kunne svekke grunnlaget for mange bedrifter i mat- og drikkenæringen. Det må unngås. 

Du finner mer nyttig innsikt om mat- og drikkenæringen på Tall og fakta-sidene på NHO Mat og Drikkes nettsider. 

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: