Sunt og bærekraftig kosthold

Det er stort samsvar mellom et sunt kosthold og et bærekraftig kosthold. I tillegg til å tilby sunne og næringsrike produkter for en bedre folkehelse, bidrar den norske mat- og drikkenæringen gjennom bærekraftig utnyttelse av naturressursene og tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra matproduksjonen.

I en vurdering av hva som er et sunt og bærekraftig kosthold må mange hensyn ivaretas. FN legger til grunn at alle nasjoner må utnytte sine muligheter til å produsere mat. Høyest mulig mat- og drikkeproduksjon skal skje innenfor både klima- og miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftige rammer.

I en norsk kontekst betyr dette at tiltak for økt bærekraft må være balanserte og nøytrale i forhold til Norges geografiske plassering og forutsetninger for matproduksjon, samt de jordbrukspolitiske målsetningene.

De nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR) danner kunnskapsgrunnlaget for de norske kostrådene. I siste utgave av NNR, som ble lagt frem i 2023, er også miljømessig bærekraft integrert i de matvarebaserte kostanbefalingene.
Nye norske kostråd skal legges frem i 2024. Helsemyndighetene har varslet at de reviderte kostrådene skal begrunnes i helse, men klima- og miljømessig påvirkning skal også omtales i rådene.

Det pågår også arbeid i EU med merkeordninger for å sette forbrukeren i stand til å ta informerte, sunne og bærekraftige matvalg.

En grunnleggende forutsetning for vurdering og gradering av bærekraft er at det benyttes data og beregningsmetodikk som er relevante og balanserte ut fra det enkelte lands kontekst. For Norge må det benyttes data som ivaretar naturgitte forhold og produksjonsbetingelser for norske råvarer og landbruksprodukter. I tillegg må det tas hensyn til de jordbrukspolitiske målene, nasjonale kostråd, norske mattradisjoner og måltidspreferanser.

NHO Mat og Drikke følger de ulike norske og europeiske prosessene innenfor kosthold og bærekraft tett. Vi har blant annet kontakt med politikere og embetsverk, utarbeider høringsinnspill og bidrar med utspill i den offentlige debatten både i Norge og gjennom dialog med nordiske og europeiske næringsorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: