Konkurransepolitikk

Konkurransepolitikken og -lovgivningen skal sikre sunn og effektiv konkurranse i alle markeder, også i verdikjeden for mat og drikke, og er et viktig bidrag til at næringslivet optimaliserer sin ressursbruk. Den er viktig for rettslig sikkerhet og forutsigbare rammevilkår i mat- og drikkenæringen.

Mat- og drikkenæringen i Norge er en komplett verdikjede med innenlands råvareproduksjon, mat- og drikkeindustri, distribusjon og salg gjennom detaljistleddet. Konkurransesituasjonen i verdikjeden for mat og drikke preges av de tre dagligvaregrupperingenes dominerende posisjon, både samlet og hver for seg. Gjennom sin innkjøpsstyrke og vertikale integrasjon i grossist- og distribusjonsleddet og inn i produsentleddet, setter dagligvaregrupperingene i økende grad betingelsene for produksjon og verdiskapingen på leverandørleddet.

Produsentleddet i verdikjeden er karakterisert av et betydelig mangfold og sterk konkurranse hvor et stort antall mat- og drikkeprodusenter konkurrerer om hylleplassen i de tre store dagligvaregrupperingene. Det er også betydelig internasjonal konkurranse i det norske mat- og drikkemarkedet. Beregninger gjort med utgangspunkt i tall fra NielsenIQ i 2023, viser at om lag 70 prosent av produktene som selges i norske dagligvarebutikker er i full internasjonal konkurranse. Dagligvaregrupperingens dominerende posisjon i verdikjeden, kombinert med den sterke konkurransesituasjonen i produsentleddet, betyr at konkurransepolitikken spiller en sentral rolle for rammevilkårene til mat- og drikkeprodusentene. 

Det er et stort konkurransepolitisk fokus på konkurransen i dagligvaremarkedet. Gjennom behandlingen av Meld. St. 27 (2019–2020) Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane har Stortinget gjort en rekke vedtak for å stimulere til økt konkurranse og lavere etableringshindre i mat- og dagligvaremarkedet i Norge. Dette har blant annet resultert i regjerings 10-punktsplan for et bedre utvalg og lavere priser i matbutikken. NHO Mat og Drikke arbeider systematisk med å ivareta mat- og drikkenæringens behov og interesser i, blant annet gjennom kontakt med politikere og embetsverk og dialog med andre viktige samarbeidspartnere og interessenter, gjennom høringsinnspill, utredinger og utspill i den offentlige debatten. Som medlemsstyrt organisasjon har medlemsbedriftene avgjørende innflytelse på hvilke posisjoner som NHO Mat og Drikke skal fremme overfor politikere og myndigheter.

  • Er du medlem og har innspill til vår politikk?
  • Da vil vi gjerne høre fra deg. Send en e-post til Gerhard Salicath:

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: