Genteknologi i en bærekraftig fremtid

Publisert

Glass med ulike kornsorter.

Foto: © Ilja C. Hendel for NHO Mat og Drikke

Genteknologiutvalget har levert sin rapport – "Genteknologi i en bærekraftig framtid". Genteknologi er i svært rask utvikling, og utvalget har foretatt en bred gjennomgang av ulike spørsmål rundt teknologi og rammeverk.

– Vi ønsker utredningen velkommen. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag og et moderne lovverk er viktig for innovasjon og bærekraft i mat-, drikke-, og bionæringen, sier Terje Sletnes, avdelingsdirektør i NHO Mat og Drikke.

Genteknologiutvalget leverte 6. juni 2023 sin omfattende utredning "Genteknologi i en bærekraftig fremtid". Utvalget har vurdert nye metoder, løsninger og tilnærminger og gitt råd om framtidig regulering. Utvalget ble oppnevnt 13. november 2020, og har vært ledet av forskningssjef ved Havforskningsinstitutett, Anna Troedsson-Wargelius. Utvalget for øvrig har bestått av ti medlemmer med bred kompetanse innenfor molekylærbiologi, syntetisk biologi, mikrobiologi, havbruk, medisin og helse, jus og etikk. Utvalgets utredning er på 561 sider, og det framkommer at utvalget er delt i noen av sine anbefalinger.

Hele utvalget mener at genteknologi kan spille en betydelig rolle i møte med fremtidige utfordringer knyttet til matproduksjon, klimaendringer og helse, men utvalget er delt i et flertall og et mindretall når det gjelder forslag til regulering. Alle ser behov for endringer, men der mindretallet ønsker en mer moderat modernisering av dagens regelverk, ønsker flertallet en mer vesentlig omlegging av dagens regulering og forvaltning. NHO Mat og Drikke mener at dagens regelverk er for lite fleksibelt og imøteser endringer.

- Vi vil nå se nærmere på de ulike forslagene og gi våre innspill i forbindelse med høringen av utredningen, sier Sletnes.

Her kan du lese mer om Genteknologiutvalgets arbeid

Last ned utredningen her

NHO Mat og Drikkes posisjonsnotat om genteknologi finner du her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: