Agronomi og maskinlæring = mer optimal kornproduksjon

Publisert

Et nytt innovasjonsprosjekt skal gjennom bruk av data gi kornbonden innsikt og råd til forbedring av sin kornproduksjon. Målet er en mer optimal kornproduksjon med et redusert klimaavtrykk.

Produksjonsoptimalisering, kvalitetsstyring og bærekraft er tre viktige stikkord for innovasjonsprosjektet KORNMO. Gjennom maskinlæring og kunstig intelligens skal man ved å samle, sammenstille og analysere data om blant annet kornleveransen, innsatsfaktorer og arbeidsoperasjoner bidra til å skape verdiøkende og brukervennlige tjenester for kornbonden, kornkunden og forbruker. Prosjekteier er Felleskjøpet AGRI, mens InFuture , Microsoft, Universitetet i Agder, NHO Mat og Drikke og Forskningsrådet er prosjektpartnere.

KORNMO jobber ut fra en hypotese om at mer og bedre analyse av styringsdata og benchmarking mot andre kornbønder vil gi økt ressurseffektivitet og bedre avkastningsmuligheter for bonden. – Målet er å gi bonden mulighet til å sammenligne seg med andre med tilsvarende forutsetninger. Informasjonen vi henter ut i prosjektet vil for eksempel kunne gi råd om kornvalg, beslutningsstøtte på type, mengde og tidspunkt for gjødsel og plantevern samt innsikt i hvordan man bør utføre arbeidet på jordet for økt avling og bedret kvalitet, sier prosjektleder Amund Dønnum.  

Kornkunden er en viktig aktør i prosjektet og et formål er å forbedre prognosene til kornmottakene og gi økt kvalitetsstyring. – Dette vil bedre forutsigbarheten for mottakene i skuronna og i de mest intense periodene. Gjennom dette prosjektet har vi som mål å finne løsninger som kan gi gode prognoser på fordeling av vekster, volum og kvalitet sier Dønnum. Han forteller også at det er et mål å øke sporbarheten i verdikjeden. -Vi ønsker at man bedre skal kunne dokumentere hvilke kornråvarer som inngår i produkter. Ambisjonen er å finne løsninger for å knytte kornråvaren tilbake til de produsentene som har produsert kornet. Dette er en krevende utfordring da korn er en bulkråvare som håndteres over store siloer, men vi er spente på å se hva vi kan få til, sier han.

Jordbrukets klimaavtrykk er et omdiskutert tema. Derfor spiller også bærekraftperspektivet en sentral rolle i prosjektet, og et klart mål er å bedre dokumentasjonen av klimafotavtrykket for kornproduksjonen på tre nivåer: hos kornbonden, gjennom Felleskjøpet Agris industrielle drift, og på Felleskjøpet Agris sluttprodukter. -KORNMO har som mål å gi bonden råd om hvordan han kan få et best mulig bytteforhold mellom det vi kaller for sort karbon, altså innsatsfaktorer som for eksempel gjødsling og drivstoff og det vi kaller for grønt karbon, altså hvor stor avlingen blir, sier André Monsrud, utviklingssjef Grønn konkurransekraft i Felleskjøpet Agri.  

-Forskning og utvikling med effektivisering av dyrking og behandling av viktige råvarer til industrien er viktig for NHO Mat og Drikke, sier Terje Sletnes, direktør for politikk og analyse i NHO Mat og Drikke.   Økt kvalitet og betydelig lavere klima- og miljøpåvirkning vil være viktige resultater av prosjektet, sier han.

KORNMO startet høsten 2020 og prosjektfasen er satt til å vare ut 2023.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: