Eksportsatsing og flere veterinærer

Foto: Betzy Hänninen

-Fjerning av den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften er det aller viktigste grepet regjeringen tar i revidert nasjonalbudsjett, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke, men trekker også frem eksportsatsing for Mattilsynet og styrkingen av veterinærutdanningen som særlig viktig for mat- og drikkenæringen.

Regjeringen la 14. mai 2024 forslag til revidert nasjonalbudsjett og Brubakk mener at forslaget inneholder flere positive nyheter for næringslivet som helhet, men også forslag som bidrar til å styrke deler av mat- og drikkenæringen. – Fjerning av den ekstra arbeidsgiveravgiften og utsikter til nedgang i KPI-vekst og inflasjonspress er positivt for mat- og drikkenæringen, sier han.

Her er en oppsummering av de viktigste sakene:

Styrking av veterinærutdanningen
Regjeringen foreslår 1,6 millioner kroner til ti nye studieplasser i veterinærmedisin ved NMBU. Forslaget innebærer midler til NMBU og til studiestøtte gjennom Lånekassen. Fullt opptrappet vil rammebevilgningen til NMBU være økt med 26,5 millioner kroner og utgiftene til utdanningsstøtte vil være økt med om lag to millioner kroner fra og med 2031. – Dette er et viktig gjennomslag og som vi etterlyste  i høringen til statsbudsjettet både i 2023 og 2024.

Eksportsatsing i Mattilsynet
Regjeringen ønsker å styrke Mattilsynets eksportarbeid med fem millioner kroner, og midlene øremerkes til arbeid med markedsadgang.

Eksport av matvarer utgjør en stor del av norsk eksport. Hovedsakelig er dette eksport av sjømat, men også landbruksvarer. Mattilsynet har en avgjørende rolle i arbeidet med eksport av mat til land utenfor EU. Tilsynet  er tildelt stadig flere oppgaver, også som følge av veksten i havbruksnæringen og krav om økt tilsyn. – Økte midler vil bidra til at tilsynet får bedre kapasitet til å følge opp nye og endrete krav for å legge til rette for økt eksport, sier Brubakk.

Styrking av fagskolene
Regjeringen foreslår 11,5 millioner kroner til tiltak for kvalitetsutvikling i fagskolesektoren. Ti millioner kroner av midlene er en ekstrabevilgning til tilskuddsordningen for utviklingsmidler til fagskolene. 1,5 millioner kroner skal gå til en kartlegging av utdanningstilbud i nettpedagogikk tilpasset fagskolelærere.

Kunnskapsdepartementet vil gi et tilskudd på to millioner kroner til WorldSkills for å arrangere skole-NM. Dette følger opp et anmodningsvedtak Stortinget gjorde ved behandlingen av statsbudsjettet for 2024. Tilskuddet skal bidra til motivasjon, økt rekruttering og bedre kunnskap om yrkesfagene.

Opptrapping av arbeidet med beredskapslagring av matkorn.
Regjeringen foreslår en bestillingsfullmakt på én milliard kroner, slik at etableringen av beredskapslagring av matkorn kan starte opp høsten 2024. Oppbyggingen skal skje gradvis, med 15000 tonn korn i året, slik at Norge innen 2029 har et beredskapslager tilsvarende tre måneders forbruk.

Les NHOs pressemelding om forslaget til revidert nasjonalbudsjett her.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: