Enighet i meklingen om vin- og brennevinsbransjen

Tariff

Publisert

Nærbilde av vinflasker på en hylle

Illustrasjonsfoto. Foto: Unsplash

18. desember mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra NNN om at meklingsresultatet på overenskomst 158 - Vin- og brennevinsbransjen er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan finne sted, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger.

Les mer om lokale lønnsforhandlinger på Arbinn

Partene ble blant annet enige om følgende punkter:
 • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 til alle med virkning fra 1.5.2020.    
  Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen.   

 • Minstelønnssatsen økes med kr 5,60 til kr 189,30 pr. time fra 1.5.2020 

 • Ansiennitetstilleggene økes fra 1.11.2020 og de nye satsene for ansiennitetstillegg er:  
  • Etter ett (1) år i bedriften    kr. 6,00 

  • Etter tre (3) år i bedriften    kr. 9,00 

  • Etter seks (6) år i bedriften  kr. 11,00 

  • Etter åtte (8) år i bedriften  kr. 12,00 

  • Etter tolv (12) år i bedriften kr. 17,00 

 • Fagarbeidertillegget økes til kr 7,50 pr time fra 1.11. 2020. 

Under meklingen ble NNN og NHO Mat og Drikke også enige om å ta inn en protokolltilførsel om lokale arbeidstidsordninger. Protokolltilførsel lyder: "På den enkelte bedrift kan det avtales ulike ordinære arbeidstidsordninger." Ordlyden er hentet fra tidligere inngått tariffavtaler mellom NNN og NHO Mat og Drikke, og har sitt utspring i et bilag om fleksibilitet og ferie fra år 2000.

Protokolltilførselen gir partene lokalt økt fleksibilitet slik at det det kan etableres arbeidstidsrammer som sikrer en mer effektiv utnyttelse av produksjonsutstyret og god flyt i arbeidsgangen. Dermed kan lokale parter inngå avtaler om arbeidstidsordninger som går ut over det som følger av overenskomsten. Arbeidstidsordninger som faller inn under det som følger av overenskomsten, fastsettes etter forhandlinger mellom bedriften og arbeidstakernes tillitsvalgte. 

201208 Enighetsprotokoll Vin- og Brennevin mekling.pdf

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2020 består av:

Jan-Erik Nilsen, Vectura AS

Bjørn Delbæk, Arcus-Gruppen AS

Ved spørsmål ta kontakt med tariffavtaleansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: