158 - Overenskomst for Vin- og brennevinsbransjen

Forhandlingsresultatet overenskomst 158 - Overenskomst for vin og brennevinsbransjen ble godkjent i uravstemning 27. mai. Det betyr at lokale lønnsforhandlinger kan starte.

(Denne saken er sist oppdatert 27. juni 2024)

I tillegg til å bli enige om ny tekst om seniorpolitikk og ansettelse, ble NHO Mat og Drikke og NNN enige om blant annet følgende punkter:

 1. Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 216,15 kroner. (virkning fra 1. mai 2024)
 2. Generelt tillegg til alle på 7,- kroner (virkning fra 1. mai 2024)
 3. Justering av samtlige ansiennitetstrinn med kr 3,00 (virkning fra 1. mai 2024)
 4. Justering av fagarbeider med kr 2,50
 5. Indeksjustering av andre satser.

Enighetsprotokollen kan du lese her. 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Du finner tariffavtalen for vin og brennevinsbransjen hos Lovdata

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Ken Ove Nyhus, Vectura AS
Tonje Johannessen Wist, Vectura AS
Lasse Hansen, Vectura AS
Lisbeth Johansen, Arcus-Gruppen AS

Følg med her for total oversikt over hva som skjer i tariffoppgjøret 2024 for NHO Mat og Drikke

Resultater fra tidligere oppgjør på 158 Vin- og Brennevinsbransjen:

2023

Lønnsoppgjøret 2023 ble vedtatt 28. april 2023.

Her finner du en oversikt over alle avtaler omfattet av mellomoppgjøret i 2023.

Rammen for oppgjøret 2023, som omfattet 185.000 ansatte i privat sektor, anslo en årslønnsvekst på 5,2 prosent.

Elementene i rammen, som skal følges av alle etterfølgende oppgjør, er som følger:

 • Overheng: 1,4
 • Tarifftillegg: 2,1
 • Glidning (lokale forhandlinger): 1,7
 • Ramme: 5,2

Her finner du Riksmeklers møtebok 20. april 2023 fra oppgjøret med LO

Her finner du Riksmeklers møtebok 20. april 2023 fra oppgjøret med YS

Ifølge Riksmeklerens møtebok med LO, fordeler elementene seg slik:
 1. Generelt tillegg: 7,50 kroner pr time.
 2.  Lavlønnstillegg: 3 kroner pr time (til overenskomster som ligger under 90 prosent av industrisnittet).
 3. Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner pr time.
 4. Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og under 90 prosent av industrisnittet: 1 kroner pr time.

En gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er på 544 700 kr, dvs. en timelønn på kroner 279,33 (gjennomsnitt i 2022).

For NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter, som er omfattet av minstelønnsoverenskomster, er det kun tilleggene i pkt. 1 og 2 ovenfor som er aktuelle.

Nedenfor ser du hvilke overenskomster hvor pkt. 2 er aktuell:

Overenskomster under 90 prosent av industrisnittet.
Følgende overenskomster i NHO Mat og Drikkes portefølje ligger under 90 prosent av industrisnittet, og skal dermed betale kroner 3,- (ref. pkt. 2 over) i tillegg til det generelle tillegget på kroner 7,50, altså totalt kroner 10,50 pr time:

 • 131 Egg- og fjærfekjøttindustrien
 • 133 Baker- og konditoroverenskomsten
 • 370 Naturbruksoverenskomsten
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
 • 525 Jordbruk og Gartneri
Regulering av minstelønnssats i NNN avtalene

Minstelønnssatsen i alle NHO Mat og Drikkes overenskomster med NNN er oppregulert med kr 6,25. Den nye minstelønnssats er nå kr 206,03 pr time.

Alle tillegg gis med virkning fra 21. april 2023.

Sammenhengen mellom økningen av minstelønnssats i NNN-avtalene og det generelle tillegget.

Mer informasjon

 

Om lokale forhandlinger

Oppgjøret ble vedtatt den 28. april 2023. Lokale forhandlinger kan derfor igangsettes. Det er viktig at dette gjøres i samtlige bedrifter, og at bedriften følger de retningslinjer som er hjemlet i den enkelte overenskomst. Vi understreker at forhandlingene skal være reelle, og det skal skrives protokoll fra disse. Protokollen skal sendes inn til NHO Mat og Drikke.

2022

I tillegg til ny tekst om gjennomføring av lokale forhandlinger og nytt kapittel om personvern ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

 • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
 • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
 • Fagarbeidertillegget økes med kr 2,50 til kr. 10,- pr. time og tillegget gis utgående effekt (virkning fra 1. mai 2022)

Justering av tillegg (virkning fra 1. mai 2022):

Pkt 1.3        Stedfortredertjeneste økes til kr 165,-
Pkt 1.6.1     Sjåfører som spiser ute økes til kr 113,-
Pkt 1.6.2    Middagspenger tariffmessige fridager økes til kr 96,- 
Pkt 1.6.3     Sjåfører – Lunsjpenger/kaffepenger økes til kr 79,-
Pkt 1.7         Hjemmevask av arbeidstøy økes til kr. 100.-
Pkt 2.7        Lørdags-/Søndagstillegg økes til hhv kr. 12,- og kr. 16,-pr. time

Her kan du lese enighetsprotokollen: Protokoll-Vin-og-brennevinsbransjen 300822.pdf

Den 30. september 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at meklingssresultatet på overenskomst 158 - Vin- og brennevinsbransjen er vedtatt etter uravstemning. Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Ken Ove Nyhus, Vectura AS
Tonje Johannessen Wist, Vectura AS
Lasse Hansen, Vectura AS
Lisbeth Johansen, Arcus-Gruppen AS

 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Portrettfoto av Wille
 • Jørgen Wille
 • Advokat

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: