158 - Overenskomst for Vin- og brennevinsbransjen

Nærbilde av vinflasker på en hylle

Illustrasjonsfoto. Foto: Unsplash.

Lønnsoppgjøret 2023: På denne siden finner du viktig informasjon om hvor du kan følge med for status på lønnsoppgjøret 2023 og resultatene fra oppgjøret i 2022.

(Denne saken er sist oppdatert 16. april 2023)

For lønnsoppgjøret 2023, følg med her

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

I tillegg til ny tekst om gjennomføring av lokale forhandlinger og nytt kapittel om personvern ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

 • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
 • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
 • Fagarbeidertillegget økes med kr 2,50 til kr. 10,- pr. time og tillegget gis utgående effekt (virkning fra 1. mai 2022)

Justering av tillegg (virkning fra 1. mai 2022):

Pkt 1.3        Stedfortredertjeneste økes til kr 165,-
Pkt 1.6.1     Sjåfører som spiser ute økes til kr 113,-
Pkt 1.6.2    Middagspenger tariffmessige fridager økes til kr 96,- 
Pkt 1.6.3     Sjåfører – Lunsjpenger/kaffepenger økes til kr 79,-
Pkt 1.7         Hjemmevask av arbeidstøy økes til kr. 100.-
Pkt 2.7        Lørdags-/Søndagstillegg økes til hhv kr. 12,- og kr. 16,-pr. time

Her kan du lese enighetsprotokollen: Protokoll-Vin-og-brennevinsbransjen 300822.pdf

Den 30. september 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at meklingssresultatet på overenskomst 158 - Vin- og brennevinsbransjen er vedtatt etter uravstemning. Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Roar Ødelien, Vectura AS

Lasse Hansen, Vectura AS

Eline Liverud, Arcus-Gruppen AS

David Måsender, Arcus Production

Resultater fra tidligere oppgjør på 158 Vin- og Brennevinsbransjen:

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

 • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
 • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
 • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
 • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
 • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

2020

18. desember mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra NNN om at meklingsresultatet på overenskomst 158 - Vin- og brennevinsbransjen er vedtatt etter uravstemning.

Partene ble blant annet enige om følgende punkter:
 • Det gis et generelt tillegg på kr. 0,50 til alle med virkning fra 1.5.2020.    
  Det generelle tillegget legges ikke på minstelønnssatsen.   

 • Minstelønnssatsen økes med kr 5,60 til kr 189,30 pr. time fra 1.5.2020 

 • Ansiennitetstilleggene økes fra 1.11.2020 og de nye satsene for ansiennitetstillegg er:  
  • Etter ett (1) år i bedriften    kr. 6,00 

  • Etter tre (3) år i bedriften    kr. 9,00 

  • Etter seks (6) år i bedriften  kr. 11,00 

  • Etter åtte (8) år i bedriften  kr. 12,00 

  • Etter tolv (12) år i bedriften kr. 17,00 

 • Fagarbeidertillegget økes til kr 7,50 pr time fra 1.11. 2020. 

Under meklingen ble NNN og NHO Mat og Drikke også enige om å ta inn en protokolltilførsel om lokale arbeidstidsordninger. Protokolltilførsel lyder: "På den enkelte bedrift kan det avtales ulike ordinære arbeidstidsordninger." Ordlyden er hentet fra tidligere inngått tariffavtaler mellom NNN og NHO Mat og Drikke, og har sitt utspring i et bilag om fleksibilitet og ferie fra år 2000.

Protokolltilførselen gir partene lokalt økt fleksibilitet slik at det det kan etableres arbeidstidsrammer som sikrer en mer effektiv utnyttelse av produksjonsutstyret og god flyt i arbeidsgangen. Dermed kan lokale parter inngå avtaler om arbeidstidsordninger som går ut over det som følger av overenskomsten. Arbeidstidsordninger som faller inn under det som følger av overenskomsten, fastsettes etter forhandlinger mellom bedriften og arbeidstakernes tillitsvalgte. 

201208 Enighetsprotokoll Vin- og Brennevin mekling.pdf

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Portrettfoto av Wille

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: