Informasjon om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssats i NNN-avtalene og det generelle tillegget

Publisert

Penger. Foto.

Foto: Øivind Haug.

Lønnsoppgjøret 2023: Her gis en redegjørelse av sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 6,25) og det generelle tillegget (kr. 7,50 pr time) for overenskomstene mellom NHO Mat og Drikke og NNN.

Generelt tillegg:

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 7,50 pr time til alle, med virking fra 21. april 2023.
Det betyr at alle arbeidstakere, som faller inn under overenskomstenes virkeområde i en NNN avtale, skal gis et kronetillegg på kr. 7,50 uavhengig av hvilken timelønn arbeidstakeren har.

For noen overenskomster ble det i tillegg gitt et lavlønnstillegg på kr 3,- pr time. I tillegg til det generelle tillegget blir det altså totalt kr 10,50 pr time. Dette lavlønnstillegget gjelder for de overenskomster som ligger under 90 prosent av industrisnittet.

Se hvilke overenskomster dette er snakk om her

Minstelønnssats:

I overenskomstene mellom NHO Mat og Drikke og NNN er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen. Minstelønnen skal hvert år økes til 85 % av samlet timefortjenesten i kolonne 6 innenfor næringsmiddelindustrien.

Årets beregning viser at minstelønnssatsen denne gangen økes med kr. 6,25 pr. time, fra kr. 199,78 pr. time til en ny minstelønn på kr. 206,03 pr. time gjeldende fra 21. april 2023.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget på kr. 7,50 pr. time. Ansatte skal ikke ha både kr. 7,50, og i tillegg få økt lønnen med kr. 6,25.

Hvordan forstå økning av minstelønn når det også skal gis et generelt tillegg?

Hvis medlemsbedriften er bundet av en overenskomst hvor det er besluttet at alle ansatte som faller inn under overenskomstens virkeområde skal ha kr. 7,50 pr time i et generelt tillegg:

Eksempel 1:

Arbeidstaker A har en grunnlønn som er høyere enn ny minstelønnssats, altså A har en timelønn/grunnlønn over kr. 206,03 pr. time.
A hadde før lønnsoppgjøret en grunnlønn på kr. 210,- pr. time. Inn i grunnlønnen faller det som A har fått av tillegg lokalt, eksl. eventuelt fagbrevtillegg og ansiennitetstillegg. A får i tillegg ansiennitetstillegg og fagbrevtillegg.

A skal etter lønnsoppgjøret ha følgende lønn:
Grunnlønn pr. 20.4:  kr. 210,- pr. time (eksl. fagbrevtillegget og ansiennitetstillegget)
+ Generelt tillegg:       kr. 7,50 pr. time
= Ny grunnlønn pr. 21.04 før lokale forhandlinger: kr. 217,50 pr. time (eksl. fagbrevtillegget og ansiennitetstillegget).

A sin nye grunnlønn er høyere enn den nye minstelønnssatsen på kr. 206,03 pr. time.
A skal ikke ha ytterligere tillegg, med mindre de lokale forhandlingene skulle resultere i ytterligere tillegg.

Eksempel 2:

Arbeidstaker B hadde før lønnsoppgjøret en grunnlønn lik dagjeldende minstelønnssats, altså lik kr. 199,78 pr. time. B får i tillegg ansiennitetstillegg og fagbrevtillegg.
B skal etter lønnsoppgjøret ha følgende lønn:

Grunnlønn pr. 20.4:  kr. 199,78 pr. time (eksl. fagbrevtillegget og ansiennitetstillegget)
+ Et generelt tillegg       kr. 7,50 pr. time
= Ny grunnlønn pr. 21.04 før lokale forhandlinger: kr. 207,28 pr. time (eksl. fagbrevtillegget og ansiennitetstillegget).

Etter å ha fått kr. 7,50 pr. time i generelt tillegg ligger B over den nye den nye minstelønnssatsen på kr. 206,03 pr. time. B sin timelønn trenger derfor ikke heves ytterligere for å ligge på overenskomstens nye minstelønnssats. Grunnen er at det generelle tillegget er høyere enn den nye minstelønnssatsen.

B skal ikke ha ytterligere tillegg, med mindre de lokale forhandlingene skulle resultere i ytterligere tillegg.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: