198 - Tekniske fuksjonærer - Forbundet Styrke

Forhandlingsresultatet på overenskomst nr. 198 Tekniske funksjonærer ble godkjent i uravstemning 20. juni. Det betyr at lokale lønnsforhandlinger kan starte.

(Denne saken er sist oppdatert 20. juni 2024)

Resultatet innebærer blant annet:
 • Et generelt tillegg på kr 7,- per time
 • Matpengene ved overtid er regulert i tråd med andre områder til kr 107,- 
 • I bestemmelsen om arbeid offshore (§ 19) ble enkelte av forhandlingsreglene forsterket, og det ble gjort presiseringer om arbeidstid og premisser for avspassering
 • Bilag 8 - Rammeavtale om innarbeidingsordninger på land - videreføres. 

I tillegg er det gjort noen språklige oppdateringer.

Protokollen kan lastes ned her

Forhandlingsresultatet ble godkjent i uravstemning 20. juni 2024 og lokale lønnsforhandlinger kan starte.

På Arbinn finner du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger

Se også opptak av webinar om lokale forhandlinger her

Du finner overenskomsten for tekniske funksjonærer hos Lovdata

Følg med her for total oversikt over hva som skjer i tariffoppgjøret 2024 for NHO Mat og Drikke

Resultater fra tidligere oppgjør:

2023

Lønnsoppgjøret 2023 ble vedtatt 28. april 2023.

Her finner du en oversikt over alle avtaler omfattet av mellomoppgjøret i 2023.

Rammen for oppgjøret 2023, som omfattet 185.000 ansatte i privat sektor, anslo en årslønnsvekst på 5,2 prosent.

Elementene i rammen, som skal følges av alle etterfølgende oppgjør, er som følger:

 • Overheng: 1,4
 • Tarifftillegg: 2,1
 • Glidning (lokale forhandlinger): 1,7
 • Ramme: 5,2

Her finner du Riksmeklers møtebok 20. april 2023 fra oppgjøret med LO

Her finner du Riksmeklers møtebok 20. april 2023 fra oppgjøret med YS

Ifølge Riksmeklerens møtebok med LO, fordeler elementene seg slik:
 1. Generelt tillegg: 7,50 kroner pr time.
 2.  Lavlønnstillegg: 3 kroner pr time (til overenskomster som ligger under 90 prosent av industrisnittet).
 3. Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner pr time.
 4. Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og under 90 prosent av industrisnittet: 1 kroner pr time.

En gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er på 544 700 kr, dvs. en timelønn på kroner 279,33 (gjennomsnitt i 2022).

For NHO Mat og Drikkes medlemsbedrifter, som er omfattet av minstelønnsoverenskomster, er det kun tilleggene i pkt. 1 og 2 ovenfor som er aktuelle.

Nedenfor ser du hvilke overenskomster hvor pkt. 2 er aktuell:

Overenskomster under 90 prosent av industrisnittet.
Følgende overenskomster i NHO Mat og Drikkes portefølje ligger under 90 prosent av industrisnittet, og skal dermed betale kroner 3,- (ref. pkt. 2 over) i tillegg til det generelle tillegget på kroner 7,50, altså totalt kroner 10,50 pr time:

 • 131 Egg- og fjærfekjøttindustrien
 • 133 Baker- og konditoroverenskomsten
 • 370 Naturbruksoverenskomsten
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
 • 525 Jordbruk og Gartneri
Regulering av minstelønnssats i NNN avtalene

Minstelønnssatsen i alle NHO Mat og Drikkes overenskomster med NNN er oppregulert med kr 6,25. Den nye minstelønnssats er nå kr 206,03 pr time.

Alle tillegg gis med virkning fra 21. april 2023.

Sammenhengen mellom økningen av minstelønnssats i NNN-avtalene og det generelle tillegget.

Mer informasjon

 

Om lokale forhandlinger

Oppgjøret ble vedtatt den 28. april 2023. Lokale forhandlinger kan derfor igangsettes. Det er viktig at dette gjøres i samtlige bedrifter, og at bedriften følger de retningslinjer som er hjemlet i den enkelte overenskomst. Vi understreker at forhandlingene skal være reelle, og det skal skrives protokoll fra disse. Protokollen skal sendes inn til NHO Mat og Drikke.

2022

Den 12. oktober 2022 ble det enighet etter mekling mellom FLT og NHO om revisjon av overenskomsten for Tekniske Funksjonærer. 

Enigheten innebærer blant annet

1. Et generelt tillegg på 4 kroner per time
2. Å utvide fristen i forbindelse med krav om avtaleopprettelse for navngitte medlemmer
3. Modernistert lønnsbestemmelser
4. Nye offshorereguleringer

Meklingsprotokollen finner du her

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: