525 - Jordbruk og Gartneri

Jordbruk

Lønnsoppgjøret 2022: På denne siden holder vi deg fortløpende oppdatert på utviklingen i tariffoppgjøret for Jordbruk og Gartneri.

(Denne saken er sist oppdatert 17. februar 2022)

Lønnsoppgjøret 2022 starter med forhandlinger i frontfaget 09. mars. Forhandlingsdatoene på Jordbruk og Gartneri er satt til 01. og 02. juni.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 31. mars 2022.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Tore Bartnes, Innherred Landbrukstjenester SA

Frode Alfarnes, Norske Landbrukstenester

Bo Leivestad, Elstøen Gartneri AS

Resultater fra tidligere oppgjør på 525 - Jordbruk og Gartneri:

2021

Nye minstelønnssatser i 2021 på overenskomst 525 for jordbruk- og gartnerinæringen

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Søndag 11. april 2021 klokken 14.00 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, hvor resultatet ble:

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time til alle, med virkning fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr. 1,00 pr. time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Resultatets betydning for Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene

Ansatte som faller inn under Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene får det generelle tillegget på kr. 2,25 pr. time med virkning fra 1. april 2021 og lavlønnstillegget på kr. 1,00 pr. time, også det med virkning fra 1. april 2021. Totalt tarifftillegg for disse arbeidstakerne er da kr. 3,25 pr. time fra 1. april 2021.

NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet har regulert minstelønnstabellen i Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene med det totale tarifftillegget på kr. 3,25 pr. time.

Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021 hvis oppgjøret blir vedtatt. Svarfrist for vedtakelse er avtalt til 6. mai 2021.

Her finner du protokoll Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke

Her finner du minstelønnstabell fra 1. april 2021

Mellomoppgjøret 2021 er vedtatt. Les mer om det her.

Allmengjorte lønnssatser

Tariffnemnda har behandlet innkomne begjæringer om allmenngjøringer og besluttet at alle videreføres med ikrafttredelse 1. juli 2021.

Tariffnemndas vedtak

Her finner du forskriften for allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: