Allmengjorte lønnssatser er vedtatt på overenskomst 525 - jordbruks- og gartnerinæringene

Jordbruk

Lønnsoppgjøret 2022: Den 02.06.2022 ble det enighet i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet (FF). Nå er også de allmengjorte lønnssatsene vedtatt.

(Denne saken er sist oppdatert 15. desember 2022)

NHO Mat og Drikke og FF ble enige om å nedsette to utvalg i tariffperioden; et utvalg som skal fokusere på muligheten for å legge til rette for et tre parts bransjeprogram for bekjempelse av useriøsitet og arbeidskriminalitet innen landbruket/grønn sektor, og et utvalg som bl.a. skal se på overenskomstens struktur.

I tillegg ble partene enige om blant annet følgende punkter:
• Et generelt tillegg til alle på 4,- kroner pr. time (virkning fra 1. april 2022)
• Et overenskomsttillegg til alle på 1,- kroner pr. time (virkning fra 1. april 2022)

 • Minstelønnssatsene i § 3.2.1 økes med 5,- kroner pr. time, inkl. det generelle tillegget på kr. 4,- og overenskomsttillegget på kr. 1,- (virkning fra vedtakelse)
 • Minstelønnssatsen for avløsere ble ytterligere justert på følgende måte:
  • Trinnet for 6 års ansiennitet økes med kr. 2,- pr. time
   (virkning fra vedtakelse)
  • Trinnet for 8 års ansiennitet økes med kr. 2,- pr. time
   (virkning fra vedtakelse)
 •  Lønn til fagarbeidere i § 3.2.2 økes med kr. 1,- fra kr. 13,- pr. time til kr. 14,- pr. time (virkning fra vedtakelse)
 • Matpengesatsen ved overtid i § 5-3 økes til kr. 96,- (virkning fra vedtakelse)

Av tekstmessige endringer kan nevnes at ansiennitetsberegningen i § 3.2.1 og § 3.5.3 ble ytterligere klargjort.

Den 23. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Fellesforbundet om at forhandlingsresultatet på overenskomst 525 - Jordbruk og gartneri er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Last ned nøkkeltall her.

Allmengjorte lønnssatser er vedtatt

Ny forskrift trer i kraft 15.12.2022. Den finner du på Lovdata.no.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99. 

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 31. mars 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Tore Bartnes, Innherred Landbrukstjenester SA

Frode Alfarnes, Norske Landbrukstenester

Bo Leivestad, Elstøen Gartneri AS

Resultater fra tidligere oppgjør på 525 - Jordbruk og Gartneri:

2021

Nye minstelønnssatser i 2021 på overenskomst 525 for jordbruk- og gartnerinæringen

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Søndag 11. april 2021 klokken 14.00 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, hvor resultatet ble:

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time til alle, med virkning fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr. 1,00 pr. time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Resultatets betydning for Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene

Ansatte som faller inn under Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene får det generelle tillegget på kr. 2,25 pr. time med virkning fra 1. april 2021 og lavlønnstillegget på kr. 1,00 pr. time, også det med virkning fra 1. april 2021. Totalt tarifftillegg for disse arbeidstakerne er da kr. 3,25 pr. time fra 1. april 2021.

NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet har regulert minstelønnstabellen i Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene med det totale tarifftillegget på kr. 3,25 pr. time.

Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021 hvis oppgjøret blir vedtatt. Svarfrist for vedtakelse er avtalt til 6. mai 2021.

Her finner du protokoll Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke

Her finner du minstelønnstabell fra 1. april 2021

Mellomoppgjøret 2021 er vedtatt. Les mer om det her.

Allmengjorte lønnssatser

Tariffnemnda har behandlet innkomne begjæringer om allmenngjøringer og besluttet at alle videreføres med ikrafttredelse 1. juli 2021.

Tariffnemndas vedtak

Her finner du forskriften for allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: