525 - jordbruks- og gartnerinæringene

Jordbruk

Foto: Betzy Hänninen / NHO Mat og Drikke Betzy Hänninen

Lønnsoppgjøret 2023: På denne siden finner du viktig informasjon om hvor du kan følge med for status på lønnsoppgjøret 2023. Nederst på siden kan du også hente fram resultater fra tidligere oppgjør på 525 Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene

(Denne saken er sist oppdatert 08. juni 2023)

Resultater av oppgjøret 2023

Meklingen mellom NHO og LO førte til et resultat som gir alle ansatte, som faller inn under omfangsbestemmelsen i 525 Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene, totalt kr. 10,50 pr time (et generelt i tillegg på kroner 7, 50 per time og et tillegg på kroner 3, 00 per time) fra og med 21. april 2023. Tillegget på kroner 10, 50 per time skal gis til alle uavhengig av den grunnlønnen de hadde frem til 21. april 2023.

Minstelønnssatsene i overenskomsten er oppregulert med kroner 10,50 pr time. Overenskomstens lønnstabell fremgår av protokollen inngått mellom NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet.

Last ned protokollen fra oppgjøret 2023 her

Du kan også finne en utvidet lønnstabell her

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 31. mars 2024., men merk at det er satsene i denne som er oppdatert med virkning fra 21. april 2023.

For mer informasjon om lønnsoppgjøret 2023

Allmengjorte lønnssateser

Allmengjorte lønnssatser fremgår av Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene, som du finner du på Lovdata.no.

De nye allmenngjorte lønnssatsene trer i kraft 15. juni 2023, og de finner du her.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99. 

Resultater fra tidligere oppgjør på 525 - Jordbruk og Gartneri:

2022

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

NHO Mat og Drikke og FF ble enige om å nedsette to utvalg i tariffperioden; et utvalg som skal fokusere på muligheten for å legge til rette for et tre parts bransjeprogram for bekjempelse av useriøsitet og arbeidskriminalitet innen landbruket/grønn sektor, og et utvalg som bl.a. skal se på overenskomstens struktur.

I tillegg ble partene enige om blant annet følgende punkter:
• Et generelt tillegg til alle på 4,- kroner pr. time (virkning fra 1. april 2022)
• Et overenskomsttillegg til alle på 1,- kroner pr. time (virkning fra 1. april 2022)

 • Minstelønnssatsene i § 3.2.1 økes med 5,- kroner pr. time, inkl. det generelle tillegget på kr. 4,- og overenskomsttillegget på kr. 1,- (virkning fra vedtakelse)
 • Minstelønnssatsen for avløsere ble ytterligere justert på følgende måte:
  • Trinnet for 6 års ansiennitet økes med kr. 2,- pr. time
   (virkning fra vedtakelse)
  • Trinnet for 8 års ansiennitet økes med kr. 2,- pr. time
   (virkning fra vedtakelse)
 •  Lønn til fagarbeidere i § 3.2.2 økes med kr. 1,- fra kr. 13,- pr. time til kr. 14,- pr. time (virkning fra vedtakelse)
 • Matpengesatsen ved overtid i § 5-3 økes til kr. 96,- (virkning fra vedtakelse)

Av tekstmessige endringer kan nevnes at ansiennitetsberegningen i § 3.2.1 og § 3.5.3 ble ytterligere klargjort.

Den 23. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Fellesforbundet om at forhandlingsresultatet på overenskomst 525 - Jordbruk og gartneri er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Last ned nøkkeltall her.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Tore Bartnes, Innherred Landbrukstjenester SA

Frode Alfarnes, Norske Landbrukstenester

Bo Leivestad, Elstøen Gartneri AS

 

2021

Nye minstelønnssatser i 2021 på overenskomst 525 for jordbruk- og gartnerinæringen

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Søndag 11. april 2021 klokken 14.00 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, hvor resultatet ble:

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time til alle, med virkning fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr. 1,00 pr. time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Resultatets betydning for Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene

Ansatte som faller inn under Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene får det generelle tillegget på kr. 2,25 pr. time med virkning fra 1. april 2021 og lavlønnstillegget på kr. 1,00 pr. time, også det med virkning fra 1. april 2021. Totalt tarifftillegg for disse arbeidstakerne er da kr. 3,25 pr. time fra 1. april 2021.

NHO Mat og Drikke og Fellesforbundet har regulert minstelønnstabellen i Overenskomsten for jordbruk- og gartnerinæringene med det totale tarifftillegget på kr. 3,25 pr. time.

Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021 hvis oppgjøret blir vedtatt. Svarfrist for vedtakelse er avtalt til 6. mai 2021.

Her finner du protokoll Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke

Her finner du minstelønnstabell fra 1. april 2021

Mellomoppgjøret 2021 er vedtatt. Les mer om det her.

Allmengjorte lønnssatser

Tariffnemnda har behandlet innkomne begjæringer om allmenngjøringer og besluttet at alle videreføres med ikrafttredelse 1. juli 2021.

Tariffnemndas vedtak

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: