Ber om bedre styring og økt kapasitet

Publisert

EU flagg

EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd ble 19. desember 2018 enige om å innføre en lov om god handelsskikk på EU-nivå. Foto: Pixabay. Foto: Pixabay

I et nylig oversendt brev ber NHO regjeringen om bedre styring og økt kapasitet i Norges europaarbeid.

Bakteppet er utredningen om utvikling og erfaringer med EØS-avtalen som viser at Norge mangler en klar strategi for å prioritere og følge opp sentrale norske interesser i EØS-arbeidet. I brevet understreker NHO at EØS-avtalen er helt avgjørende for at norske bedrifter skal ha markedsadgang og kan opptre uhindret i EUs indre marked.

-        EØS-avtalen er viktig for mat- og drikkenæringens konkurranseevne både fordi norske produsenter er omfattet av regelverksutviklingen i EU og fordi bedriftene kan ta del i spesialiseringen og produktivitetsveksten som skjer i europeiske verdikjeder. Det er viktig at norske regjeringer prioriterer riktig, og sørger for at norske behov og interesser ivaretas i politikk- og regelverksutviklingen i EØS, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

NHO peker videre på at et godt samarbeid med EU er viktig i en usikker verden med økte geopolitiske spenninger. Mat- og drikkenæringen bruker stort sett norske råvarer i sin produksjon, men må samtidig importere innsatsfaktorer, teknologi og spesialisert kompetanse fra EU-landene som vi ikke har selv. - EØS-avtalen er derfor viktig for forsyningssikkerheten, understreker Brubakk.

For å ha et bredest mulig grunnlag for å ivareta næringslivets interesser i EØS-avtalen foreslår NHO også at regjeringen vurderer nye samarbeidsstrukturer med partene i arbeidslivet og andre berørte grupper. - Regjeringen bør lytte til NHOs forslag. Utviklingstrekkene i EU, med store politikk- og regelverkspakker for å møte utfordringene fra klimakrisen og den geopolitiske usikkerheten betyr at også Norge må se på nye samarbeidsformer i vårt eget EØS-arbeid for å møte utfordringene både næringslivet og samfunnet i økende grad møter, avslutter Brubakk. 

Brevet kan leses i sin helhet her. 240612 Brev fra NHO til SMK om forsterket innsats i Europaarbeidet.pdf

NOU 2024: 7 Norge og EØS, utvikling og erfaringer er på høring, med frist 1. september 2024. Både NHO og NHO Mat og Drikke vil svare på høringen.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Petter Haas Brubakk. Administrerende direktør. NHO Mat og Drikke.
  • Petter Haas Brubakk
  • Administrerende direktør
  • Pressebilder

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: