2022

Resultatet fra tariffoppgjøret i 2022 for tariffavtale 142 - Melkebearbeidende industri.

I tillegg til et utvalgsarbeid for å se på overenskomstens oppbygging og noen andre elementer, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
  • Generelt tillegg til alle på 4,00 kroner (virkning fra 1. mai 2022)
  • Justering av 3-års ansiennitet med kr. 1,00, fra kr. 3,50 til kr. 4,50 med utgående effekt.(virkning fra 1. mai 2022)
  • Justering av fagbrevtillegg med kr 1,00, fra kr. 12,00 opp til kr. 13,00 uten utgående effekt. (virkning fra 1. mai 2022)

Den 23. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 142 - Melkebearbeidende industri er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her. 

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99. 

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Øyvind Ramm, O. Kavli AS
Hanne Sætherø, Synnøve Finden AS / Jordanes
Jan-Erik Narvesen, Hennig-Olsen Is AS

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: