Informasjon om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssats og det generelle tillegget

Publisert

Nærbilde av hender som lager kornblanding

(Illustrasjonsfoto). Foto: Ilja Hendel.

Lønnsoppgjøret 2022: Her gis en redegjørelse av sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 6,23) og det generelle tillegget (kr. 4,-) for overenskomstene mellom NHO Mat og Drikke og NNN.

Denne redegjørelsen gjelder kun for bedrifter der forhandlingsresultatet er vedtatt i uravstemning.

Her finner du listen over overenskomster og når uravstemningen foreligger

Innhold:

Minstelønnssats

Eksempel 1: Arbeidstaker har en grunnlønn som er høyere enn ny minstelønnssats

Eksempel 2: Arbeidstaker har en grunnlønn som er lik minstelønnssatsen

Vi minner innledningsvis om at ingen skal foreta utbetalinger, gjennomføre lokale forhandlinger eller justere minstelønnssatsene før oppgjøret er vedtatt.

 

Generelt tillegg:

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 4,- pr time til alle, med virking fra 1. mai 2022.

Det betyr at alle arbeidstakere, som faller inn under overenskomstens virkeområde, skal gis et kronetillegg på kr. 4,- uavhengig av hvilken timelønn arbeidstakeren har.

Minstelønnssats:

I overenskomstene mellom NHO Mat og Drikke og NNN er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen. Minstelønnen skal hvert år økes til 85  % av samlet timefortjenesten i kolonne 6 innenfor næringsmiddelindustrien. Årets beregning viser at minstelønnssatsen denne gangen økes med kr. 6,23 pr. time, fra kr. 193,55 pr. time til en ny minstelønn på kr. 199,78 pr. time gjeldende fra 1. mai 2022.

Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget på kr. 4,- pr. time.
Ansatte skal ikke ha både kr. 4,-, og i tillegg få økt lønnen med kr. 6,23.

Hvordan forstå økning av minstelønn når det også skal gis et generelt tillegg?

Hvis medlemsbedriften er bundet av en overenskomst hvor det er besluttet at alle ansatte som faller inn under overenskomstens virkeområde skal ha kr. 4,- pr time i et generelt tillegg:

Eksempel 1:

Arbeidstaker A har en grunnlønn som er høyere enn ny minstelønnssats, altså A har en timelønn/grunnlønn over kr. 199,78 pr. time.

A hadde før lønnsoppgjøret en grunnlønn på kr. 210,- pr. time. Inn i grunnlønnen faller det som A har fått av tillegg lokalt, eksl. eventuelt fagbrevtillegg, ansiennitetstillegg. A får i tillegg ansiennitetstillegg og fagbrevtillegg.

A skal etter lønnsoppgjøret ha følgende lønn:

Grunnlønn pr. 30.4:  kr. 210,- pr. time (eksl. fagbrevtillegget og ansiennitetstillegget)

+ Generelt tillegg:            kr. 4,- pr. time

= Ny grunnlønn pr. 1.5 før lokale forhandlinger: kr. 214,- pr. time (eksl. fagbrevtillegget og ansiennitetstillegget)

A sin nye grunnlønn er høyere enn den nye minstelønnssatsen på kr. 199,78 pr. time.

A skal ikke ha ytterligere tillegg, med mindre de lokale forhandlingene skulle resultere i ytterligere tillegg.

Eksempel 2:

Arbeidstaker B hadde før lønnsoppgjøret en grunnlønn lik dagens minstelønnssats, lik kr. 193,55 pr. time. B får i tillegg ansiennitetstillegg og fagbrevtillegg.

B skal etter lønnsoppgjøret ha følgende lønn:

Grunnlønn pr. 30.4:  kr. 193,55 pr. time (eksl. fagbrevtillegget og ansiennitetstillegget)

+ Et generelt tillegg            kr. 4,- pr. time

= kr. 197,55 pr. time (eksl. fagbrevtillegget og ansiennitetstillegget)

Etter å ha fått kr. 4,- pr. time i generelt tillegg ligger B under den nye minstelønnssatsen på kr. 199,78 pr. time.

B sin timelønn må heves ytterligere for at B ikke skal bli avlønnet under overenskomstens nye minstelønnssats. For å ikke ligger under overenskomstens nye minstelønn, må B i dette eksemplet ytterligere opp med kr. 2,23 pr. time fra og med 1.5.2022.

Disse kr. 2,23 pr. time kan være en del av det som fremforhandles og gis lokalt så lenge det har virkning fra 1.5. Gis det lokalt et generelt tillegg på mer enn kr. 2,23 pr. time, vil B ende over minstelønnssatsen og skal ikke heves ytterligere. Gis det lokalt et generelt tillegg på mindre enn kr. 2,23 pr. time, må B heves ytterligere slik at B sin grunnlønn igjen blir lik overenskomstens minstelønnssats pr. 1.5.2022.

Regnestykket blir da:

Grunnlønn:  kr. 193,55 pr. time (eksl. fagbrevtillegget og ansiennitetstillegget)

+ Et generelt tillegg            kr. 4,- pr. time

+ Ytterligere tillegg (inkl. lokale forhandlinger): kr. 2,23 pr. time (gis for at B ikke skal ligge under overenskomstens nye minstelønn).

= Ny grunnlønn pr. 1.5 inkl. lokale forhandlinger: kr. 199,78 pr. time (eksl. fagbrevtillegget og ansiennitetstillegget).

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: