2022

Resultatet fra tariffoppgjøret i 2022 for tariffavtale 134 - Kjøttindustrien.

I tillegg til å fjerne bestemmelsen om avlønning av sommerferievikarer og nedsettelse av to utvalg i tariffperioden, som skal fokusere på hhv lokale forhandlinger og overenskomstens struktur, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:  

  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022) 
  • Generelt tillegg til alle på 4,00 kroner (virkning fra 1. mai 2022)
  • Justering av fagbrevtillegg med kr. 2,00 fra kr. 11,00 til kr. 13,00 (virkning fra 1. mai 2022) Økningen i fagbrevtillegget gis utgående effekt. 
  • Arbeid etter ordinær arbeidstid, mellom kl. 18:00 og kl. 21:00, betales et tillegg på  
    kr. 34,- pr. time. 

Den 08. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 134 - Kjøttindustrien er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her. 

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99. 

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Brede Dokken, Nortura SA
Fred Bakkejord, Nortura SA
Asle Løvik, Orkla Foods Norge AS
Bernt Hilstad, Grilstad AS
Jørn Reinhardsen, Furuseth AS
Hanne Sætherø, Finsbråten AS/Leiv Vidar AS 

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: