70 - Butikkoverenskomsten

Disk i et bakeri

(Illustrasjonsfoto) Foto: Uriel Mont fra Pexels

Lønnsoppgjøret 2022: På denne siden holder vi deg fortløpende oppdatert på utviklingen i tariffoppgjøret for Butikkoverenskomsten.

(Denne saken er sist oppdatert 10. mai 2022)

Lønnsoppgjøret 2022 starter med forhandlinger i frontfaget 09. mars.

Forhandlingsdato for Butikkoverenskomsten er utsatt etter ønske fra Handel og Kontor. Vi kommer tilbake med ny dato så snart denne er satt.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2022.

Resultater fra tidligere oppgjør:

2021

Fra 1. april 2021 gjelder følgende:
Generelt tillegg og et ekstra tillegg

Som følge av mellomoppgjøret 2021 skal lønnen til alle medarbeidere som er omfattet av Butikkoverenskomsten reguleres med til sammen kr 3,25 per time fra 1. april. (Det generelle tillegget på kr 2,25 per time og kr 1,- per time til overenskomster som konkret er nevnt i meklingsprotokollen)

Regulering av garantilønnssatsene

Butikkoverenskomstens garantilønnssatser reguleres med det samme beløpet (kr 3,25 per time) fra samme dato.

Fra 1. mai 2021 gjelder følgende:
Ytterligere regulering av garantilønnssatsene

I tråd med overenskomstens § 30.2 har Handel og Kontor og NHO også forhandlet om regulering av garantilønnssatsene gjeldende fra 1. mai. Det er enighet om å regulere alle satser (unntatt 16 og 17 år) med 2,6 %. De nye satsene fra 1. mai inkluderer kr 3,25 per time.

Last ned de nye garantilønnssatsene fra 1. april og 1. mai her. Ingen kan lønnes lavere enn avtalens gjeldende garantilønnssatser.

Ubekvemstillegg - fjerning av 12-timers regelen

Vi minner også om endringene i § 10 (Tillegg for ubekvem arbeidstid og betaling for vikariat) som ble avtalt under revisjonen av Butikkoverenskomsten i 2020. Det ble da avtalt at den såkalte "12-timers regelen" skulle falle bort fra 1. mai 2021. Tillegg for arbeid etter kl 18.00 mandag til fredag, og etter kl 13.00 på lørdager, skal derfor betales til alle medarbeidere, med unntak av ferievikarer. Det skal likevel ikke betales tillegg for sen arbeidstid for timer som det betales overtidstillegg for.

De to første setningene i 2. ledd ("Ordningen gjelder også deltidsansatte med en arbeidstid på mer enn 12 timer pr uke gjennomsnittsberegnet over en fireukers-periode. Ekstrahjelp med mer enn 12 timer den enkelte uke, omfattes også av ordningen") utgår fra 1.mai 2021. Tredje setning ("Ferievikarer omfattes ikke av ordningen") består.

2018

Lønnsregulering

Med forbehold om vedtakelse i uravstemning, innebærer resultatet følgende lønnsregulering:

Generelt tillegg: kr. 1,00 per time
Ytterligere tillegg kr. 2,50 per time
Samlet tillegg: kr. 3,50 per time

Alle individuelle lønninger for medarbeidere som er omfattet av Butikkoverenskomsten skal reguleres med kr 3,50 per time fra 1. april. Samtidig kan ingen medarbeidere omfattet av denne overenskomsten etter 1. april lønnes lavere enn garantisatsene under:

Nye garantisatser gjeldende fra 1.4.2018:

  Ny månedslønn Ny timelønn
16 år Kr 17425 Kr 107,23
17 år Kr 18036 Kr 110,99
Begynnerlønn voksne Kr 24013 Kr 147,77
1 års ansiennitet Kr 24423 Kr 150,30
2 års ansiennitet Kr 24729 Kr 152,18
3 års ansiennitet Kr 25617 Kr 157,64
4 års ansiennitet Kr 25922 Kr 159,52
5 års ansiennitet Kr 26561 Kr 163,45
6 års ansiennitet Kr 30595 Kr 188,28

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2018, og ikke som vanlig fra 1. mai, fordi det er et samordnet oppgjør.

Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen den 27. april 2018. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen.

 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: