Enighet etter forhandlinger på 70 - Butikkoverenskomsten

Disk i et bakeri

(Illustrasjonsfoto) Foto: Uriel Mont fra Pexels.

Lønnsoppgjøret 2022: Handel og Kontor og NHO har kommet til enighet i forhandlingene om revisjon av Butikkoverenskomsten. Forslaget er vedtatt etter uravstemning.

(Denne saken er sist oppdatert 16. november 2022)

  • Det gis et generelt tillegg på kr 4,- per time.
  • Minstelønnssatsene er regulert (se nye satser i protokollen).
  • Det er tatt inn noe ny tekst om bærekraft, og samarbeid om likestilling og ikke-diskriminering.

Alle lønnstillegg gis med virkning fra 1. mai 2022.

Protokollen kan lastes ned her (pdf)

Nye garantilønnssatser gjelder fra 1. mai 2022:
Garantilønnssats Månedslønn Timelønn
16 år 19334 118,98
17 år 19945 122,74
Begynnerlønn voksne (18 år) 26362 162,23
1 år 26783 164,82
2 år 27097 166,75
3 år 28008 172,36
4 år 28321 174,28
5 år 29757 183,12
6 år 34295 211,05

Satsene inkluderer det generelle tillegget.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2022.

Resultater fra tidligere oppgjør:

2018

Lønnsregulering

Med forbehold om vedtakelse i uravstemning, innebærer resultatet følgende lønnsregulering:

Generelt tillegg: kr. 1,00 per time
Ytterligere tillegg kr. 2,50 per time
Samlet tillegg: kr. 3,50 per time

Alle individuelle lønninger for medarbeidere som er omfattet av Butikkoverenskomsten skal reguleres med kr 3,50 per time fra 1. april. Samtidig kan ingen medarbeidere omfattet av denne overenskomsten etter 1. april lønnes lavere enn garantisatsene under:

Nye garantisatser gjeldende fra 1.4.2018:

  Ny månedslønn Ny timelønn
16 år Kr 17425 Kr 107,23
17 år Kr 18036 Kr 110,99
Begynnerlønn voksne Kr 24013 Kr 147,77
1 års ansiennitet Kr 24423 Kr 150,30
2 års ansiennitet Kr 24729 Kr 152,18
3 års ansiennitet Kr 25617 Kr 157,64
4 års ansiennitet Kr 25922 Kr 159,52
5 års ansiennitet Kr 26561 Kr 163,45
6 års ansiennitet Kr 30595 Kr 188,28

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2018, og ikke som vanlig fra 1. mai, fordi det er et samordnet oppgjør.

Lønnsforhøyelsene gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen den 27. april 2018. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv for arbeid utført før vedtakelsen.

 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: