2022

Resultatet fra tariffoppgjøret i 2022 for tariffavtale 152 - Margarinfabrikker.

Partene ble blant annet enige om følgende:

  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til kroner 199,78 inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
  • Generelt tillegg til alle på 4,00 kroner (virkning fra 1. mai 2022)
  • Justering av 3-års ansiennitet med kr. 0,75 fra kr. 2,50 til kr. 3,25 (virkning fra 1. mai 2022)
  • Justering av fagbrevtillegg med kr 1,50, fra kr. 12,00 opp til kr. 13,50 (virkning fra 1. mai 2022)

Den 17. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 152 - Margarinfabrikker er vedtatt etter uravstemning.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99. 

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Eirin Skovly, Mills AS, Fredrikstad
Morten Furuseth, Mills DA, Oslo

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: