572 - Hovedavtale for veterinærer

Veterinær

Lønnsoppgjøret 2023: På denne siden finner du viktig informasjon om hvor du kan følge med for status på lønnsoppgjøret 2023 og resultatene fra oppgjøret i 2022.

(Denne saken er sist oppdatert 17. april 2023)


NHO Mat og Drikke og Den Norske Veterinærforening har gjennom forhandlinger 10. november blitt enige om følgende punkter: 

  • Bestemmelsen om informasjon, samarbeid og medbestemmelse er utvidet i tråd med det som gjelder i andre tilsvarende avtaler.
  • Lønnsbestemmelsen er justert slik at den er mer i tråd med andre funksjonæravtaler.
  • Det er tatt inn en anbefaling om at de lokale partene på bedriften bør evaluere gjennomføringen av de årlige lønnsforhandlingene.
  • I tillegg har forhandlingsprotokollen en uttalelse om klima og bærekraft.
    Enighetsprotokoll - Hovedavtale for veterinærer.pdf

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Rutt Siri Kregnes, Evidensia Smådyr AS

Gry Bergene, Anicura

Ingunn Holm, Fredrikstad Dyrehospital AS

Resultater fra tidligere oppgjør for 572 Hovedavtale for veterinærer:

2020

Det ble onsdag 25. november enighet i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Den Norske Veterinærforening om Hovedavtalen for veterinærer.

Partene ble i forhandlingene blant annet enige om enkelte protokolltilførsler, samt et nytt bilag om ferie. 

Les mer i protokollen: Enighetsprotokoll NHO Mat og Drikke og Veterinærforeninger_.pdf  

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Portrettfoto av Heide

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: