2022

Resultatet fra tariffoppgjøret 2022 for tariffavtale 521 - dyrepleiere og klinikkassistenter.

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

NHO Mat og Drikke og Fagforbundet ble blant annet enige om følgende punkter:

  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner pr. time (virkning fra 1. mai 2022)
  • Et overenskomsttillegg på kr. 2,- pr. time (virkning fra 1. mai 2022)
  • I tillegg ble minstelønnstabellen økt ytterligere på alle nivåer, (virkning fra 1. mai 2022) se ny tabell i meklingsprotokollen.Økning av minstelønnssatsene er inklusiv det generelle tillegget og overenskomsttillegget
  • I forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene skal partene lokalt vurdere et kompetansetillegg til arbeidstakere med bachelor i dyrepleie når utdanningen bidrar til kompetanse av betydning for stillingen.

NHO Mat og Drikke og Fagforbundet startet, etter forhandlingsresultatet, utvalgsarbeidet med å innhente lønnsstatistikk fra medlemmene på overenskomsten. Den gjennomførte hevingen av minstelønnssatsene får økonomisk utslag for virksomheter og kan påvirke resultatet av de lokale lønnsforhandlingene.

Meklingsprotokollen kan du lese her

Resultatet er vedtatt av begge parter, og de lokale forhandlingene kan starte.

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: