Resultatet av mellomoppgjøret 2021 på overenskomst 521 – Dyrepleiere og klinikkassistenter

Veterinær sammen med en hund

(Illustrasjonsfoto)

I denne saken kan du lese mer om resultatet fra årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO, hvilken betydning dette har for avtale 521, samt regulering av minstelønnssatsene gjeldende fra 1. april 2021.

Saken er sist oppdatert torsdag 20. mai 2021

Resultatet av årets tariffoppgjør mellom LO og NHO

Søndag 11. april 2021 klokken 14.00 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, hvor resultatet ble:

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time til alle, med virkning fra 1. april i år.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr. 1,00 pr. time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Resultatets betydning for Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter

Ansatte som faller inn under Overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter skal ha det generelle tillegget på kr. 2,25 pr. time med virkning fra 1. april 2021 og lavlønnstillegget på kr. 1,00 pr. time, også det med virkning fra 1. april 2021. Totalt tarifftillegg for disse arbeidstakerne er da kr. 3,25 pr. time fra 1. april 2021.

Regulering av minstelønnssatsen

NHO Mat og Drikke og Fagforbundet ble enige om å heve minstelønnssatsene i overenskomsten tilsvarende det generelle tillegget (kr. 2,25 per time) og lavtlønnstillegget (kr. 1,- per time), totalt kr. 3,25 per time som ble gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO.

Det innebærer at minstelønnssatsene er endret til følgende satser fra og med 1. april 2021:

  0 1 2 4 6 8
Ufaglærte 300477 310977 318852 326727 337227 347727
Ansatte med relevant fagbrev el. tilsvarende utdanningsnivå 321477 329352 337227 345102 352977 363477
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier 342477 350352 358227 366102 373977 384477

Tillegget gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som har sluttet i bedriften før vedtakelsen. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen.


Har du spørsmål til oppgjøret 2021 eller nøkkeltallene, ta gjerne kontakt med våre advokater på vår tarifftelefon/advokattelefon: 23 08 86 99 eller e-post: advokat@nhomd.no.

Ved spørsmål ta kontakt med tariffavtaleansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: