521 Overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter

Tariffoppgjøret 2024: På denne siden finner du viktig informasjon om hvor du kan følge med for status på tariffoppgjøret 2024 og resultatene fra tidligere oppgjør.

(Denne saken er sist oppdatert 29. mai 2024)

Forhandlingsdato for tariffavtale 521 - dyrepleiere og klinikkassistenter i tariffoppgjøret 2024 er satt til 27. - 28. august.

Du finner tariffavtalen for dyrepleiere og klinikkassistenter hos Lovdata

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Kari Anne Hole, Evidensia Smådyr AS
Gry Bergene, Anicura
Ingunn Holm, Fredrikstad Dyrehospital AS

Følg med her for total oversikt over hva som skjer i tariffoppgjøret 2024 for NHO Mat og Drikke

Resultater fra tidligere oppgjør på 521 - dyrepleiere og klinikkassistener:

2023

Meklingen mellom NHO og LO førte til et resultat som gir alle ansatte, som faller inn under omfangsbestemmelsen i Overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter, totalt kr. 10,50 per time (et generelt i tillegg på kroner 7,50 per time og et tillegg på kroner 3,00 per time) fra og med 21. april 2023. Tillegget på kroner 10,50 per time skal gis til alle uavhengig av den grunnlønnen de hadde frem til 21. april 2023.

NHO Mat og Drikke og Fagforbundet har blitt enige om å heve minstelønnssatsene i overenskomsten tilsvarende det som ble gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO, altså med kr 10,50 per time. Nye minstelønnssatser i overenskomsten er, med virkning fra 21.april 2023, som følger:

  0 år 1 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år
Ufaglærte 339952 350452 358327 366202 376702 387202 397202
Ansatte med relevant fagbrev el. tilsvarende utdanningsnivå 363952 371827 379702 387577 395452 405952 415952
Ansatte med autorisasjon som dyrepleier (Bachelor dyrepleier / Dyrepleier med godkjent autorisasjon 387952 395827 403702 411577 419452 429952 439952

Protokollen mellom NHO Mat og Drikke og Fagforbundet kan du lese her

Lokale lønnsforhandlinger

Overenskomsten for dyrepleiere og klinikkassistenter er en minstelønnsoverenskomst. Det betyr at bedriften og de tillitsvalgte skal gjennomføre årlige lokale lønnsforhandlinger. De lokale lønnsforhandlingene skal være reelle, med andre ord skal bedriften sette seg ned med tillitsvalgte og forhandle om lokale lønnstillegg. På arbinn finner du veilederen "Lokale lønnsforhandlinger skritt for skritt". Her kan du blant annet lese mer om de 4 kriteriene som de lokale forhandlingene skal bygge på. I veilederen er det også ulike maler dere kan bruke når dere skal skrive en protokoll fra de lokale forhandlingene. Husk at protokollen fra de lokale lønnsforhandlingene skal sendes inn til NHO Mat og Drikke.

Mer informasjon om lønnsoppgjøret 2023 finner du her

2022

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

NHO Mat og Drikke og Fagforbundet ble blant annet enige om følgende punkter:

  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner pr. time (virkning fra 1. mai 2022)
  • Et overenskomsttillegg på kr. 2,- pr. time (virkning fra 1. mai 2022)
  • I tillegg ble minstelønnstabellen økt ytterligere på alle nivåer, (virkning fra 1. mai 2022) se ny tabell i meklingsprotokollen.Økning av minstelønnssatsene er inklusiv det generelle tillegget og overenskomsttillegget
  • I forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene skal partene lokalt vurdere et kompetansetillegg til arbeidstakere med bachelor i dyrepleie når utdanningen bidrar til kompetanse av betydning for stillingen.

NHO Mat og Drikke og Fagforbundet startet, etter forhandlingsresultatet, utvalgsarbeidet med å innhente lønnsstatistikk fra medlemmene på overenskomsten. Den gjennomførte hevingen av minstelønnssatsene får økonomisk utslag for virksomheter og kan påvirke resultatet av de lokale lønnsforhandlingene.

Meklingsprotokollen kan du lese her

Resultatet er vedtatt av begge parter, og de lokale forhandlingene kan starte.

 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Portrettfoto av Heide

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: