2022

Resultatet fra tariffoppgjøret i 2022 for tariffavtale 523 - Meieriindustrien - NNN.

NHO Mat og Drikke og NNN er blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til kr 199,78 inklusiv det generelle tillegget
  • Generelt tillegg til alle på kr 4,- pr time
  • Satsheving med kr 1,- pr time for lønnsgruppe 3 – ikke utgående effekt
  • Justering av ansiennitet etter 2 år med kr. 1,50 pr time – utgående effekt
  • Justering av fagbrevtillegg med kr 1,- fra kr. 12,50 opp til kr. 13.50 – ikke utgående effekt
  • Mulighet for ansvarstillegg for lønnsgruppe 3
  • Fristen for varsel om endring i arbeidernes alminnelige arbeidstid er økt til 10 dager. En kortere frist kan avtales lokalt
  • Tillegg til bestemmelsen om nye apparater og maskiner, om digitale verktøy

Samtlige tillegg gis med virkning fra 1. mai 2022.

Den 09. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 523 - Meieriindustrien-NNN er vedtatt etter uravstemning.

Enighetsprotokollen kan du laste ned her

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Camilla Lannem, TINE SA
Nina Scheele, TINE SA
Merete Høgås, TINE SA
Sveinung Byrkjedal, TINE SA
Mari Buer Ellestad, Diplom Is AS

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: