523 -  Meieriindustrien - NNN

Melk i et glass

Lønnsoppgjøret 2023: På denne siden finner du viktig informasjon om hvor du kan følge med for status på lønnsoppgjøret 2023 og resultatene fra oppgjøret i 2022.

(Denne saken er sist oppdatert 16. april 2023)

For lønnsoppgjøret 2023, følg med her

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

NHO Mat og Drikke og NNN er blant annet enige om følgende punkter:

 • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til kr 199,78 inklusiv det generelle tillegget
 • Generelt tillegg til alle på kr 4,- pr time
 • Satsheving med kr 1,- pr time for lønnsgruppe 3 – ikke utgående effekt
 • Justering av ansiennitet etter 2 år med kr. 1,50 pr time – utgående effekt
 • Justering av fagbrevtillegg med kr 1,- fra kr. 12,50 opp til kr. 13.50 – ikke utgående effekt
 • Mulighet for ansvarstillegg for lønnsgruppe 3
 • Fristen for varsel om endring i arbeidernes alminnelige arbeidstid er økt til 10 dager. En kortere frist kan avtales lokalt
 • Tillegg til bestemmelsen om nye apparater og maskiner, om digitale verktøy

Samtlige tillegg gis med virkning fra 1. mai 2022.

Den 09. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 523 - Meieriindustrien-NNN er vedtatt etter uravstemning.

Enighetsprotokollen kan du laste ned her

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Camilla Lannem, TINE SA

Nina Scheele, TINE SA

Christian Granlund, TINE SA

Cecilie K. Christiansen, Diplom Is AS

Resultater fra tidligere oppgjør på 523 Meieriindustrien NNN:

2021

Tarifftillegg i mellomoppgjøret 2021 mellom LO og NHO

Her kan du lese mer om det generelle tillegget, lavlønnstillegget, nye minstelønnssatser og garantilønnsregulering etter lønnsoppgjøret 2021.

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr 2,25 pr time til alle, med virking fra 1. april 2021.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr 1,00 pr time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som lå under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Disse ble listet opp i meklingsprotokollen fra mellomoppgjøret. For medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke var det følgende overenskomster som fikk lavlønnstillegget på toppen av det generelle:

 • 70 Butikkoverenskomsten (Handel og Kontor)
 • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant (Fellesforbundet)
 • 131 Baker- og konditoroverenskomsten (NNN)
 • 370 Naturbruksoverenskomsten (Fellesforbundet)
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter (Fagforbundet)
 • 525 Jordbruk og gartneri (Fellesforbundet)

Totalt tarifftillegg for disse ble kr 3,25 pr time.

Nye minstelønnssatser

Alle NHO Mat og Drikkes overenskomster er minstelønnsavtaler. Det innebærer at minstelønnssatsene endres fra og med 1. april 2021.

Garantilønnsregulering i alle overenskomster med NNN

I de overenskomster NHO Mat og Drikke har inngått med NNN, er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85% av samlet næringsmiddelindustri.
Minstelønnssatsene ble økt med kr. 4,25 pr. time fra kr 189,30 til kr 193,55 pr time pr. 1. april 2021.
Minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget, og eventuelt lavlønnstillegg gitt i det sentrale oppgjøret mellom LO og NHO i 2021.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessig en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25) og det generelle tillegget (kr. 2,25) samt lavlønnstillegget (kr. 1,00). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det generelle tillegget på kr. 2,25 og eventuelt lavlønnstillegget på kr. 1,00. Det har man ikke.

2020

5. februar 2021 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund  om at meklingsresultatet på overenskomst 523 - Meieriindustrien er vedtatt etter uravstemning.
 
De viktigste punktene var et generelt tillegg på kr 0,50, samt en økning av minstelønnssatsen på kr 5,60 til kr 189,30 pr. time. Videre ble fagbrevtillegget økt med kr 1,50 pr. time, samt at det ble foretatt noen justeringer av enkelte lønnssatser.

I tillegg til de økonomiske reguleringene ble partene enige om tekstmessige presiseringer i enkelte av arbeidstidsbestemmelsene. 

Enighetsprotokoll Meierioverenskomsten.pdf

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Portrettfoto av Wille

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: