2022

Resultatet fra tariffoppgjøret 2022 for tariffavtale 158 - vin og brennevinsbransjen.

I tillegg til ny tekst om gjennomføring av lokale forhandlinger og nytt kapittel om personvern ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
  • Økning av minstelønnssatsen/garantilønnen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
  • Fagarbeidertillegget økes med kr 2,50 til kr. 10,- pr. time og tillegget gis utgående effekt (virkning fra 1. mai 2022)

Justering av tillegg (virkning fra 1. mai 2022):

Pkt 1.3        Stedfortredertjeneste økes til kr 165,-
Pkt 1.6.1     Sjåfører som spiser ute økes til kr 113,-
Pkt 1.6.2    Middagspenger tariffmessige fridager økes til kr 96,- 
Pkt 1.6.3     Sjåfører – Lunsjpenger/kaffepenger økes til kr 79,-
Pkt 1.7         Hjemmevask av arbeidstøy økes til kr. 100.-
Pkt 2.7        Lørdags-/Søndagstillegg økes til hhv kr. 12,- og kr. 16,-pr. time

Her kan du lese enighetsprotokollen: Protokoll-Vin-og-brennevinsbransjen 300822.pdf

Den 30. september 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at meklingssresultatet på overenskomst 158 - Vin- og brennevinsbransjen er vedtatt etter uravstemning. Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Ken Ove Nyhus, Vectura AS
Tonje Johannessen Wist, Vectura AS
Lasse Hansen, Vectura AS
Lisbeth Johansen, Arcus-Gruppen AS

 

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: