2022

Resultatet fra tariffoppgjøret i 2022 for tariffavtale 133 - Baker- og konditoroverenskomsten.

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

I tillegg til å nedsette to utvalg i tariffperioden, som skal fokusere på hhv. lokale forhandlinger og overenskomstens struktur, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
  • Fagbrevtillegget økes til kr. 12,50 (virkning fra 1. mai 2022). Økningen i fagbrevtillegget skal ikke gis utgående effekt.
  • Nattillegget reguleres automatisk med 25% av det generelle tillegget, tilsvarende kr 1,-

Den 16. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 133 - Baker- og konditoroverenskomsten.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Last ned nøkkeltall her

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på NHO Mat og Drikkes tarifftelefon 23 08 86 99.

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Odd-Eirik Henjesand, Nærbakst
Per Ole Thorsen, Bakehuset AS 
Heidi Müller, Bakeverket 
Odd Håvard Larsen, Mesterbakeren
Gunnar Bakke, BKLF
Marit Sørløkken, Lantmännen Unibake

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: