133 - Baker- og konditoroverenskomsten

Nærbilde av en disk med bakevarer

Illustrasjonsfoto. Foto: Unsplash.

Lønnsoppgjøret 2023: På denne siden finner du viktig informasjon om hvor du kan følge med for status på lønnsoppgjøret 2023 og resultatene fra oppgjøret i 2022.

(Denne saken er sist oppdatert 3. mai 2023)

Meklingen mellom NHO og LO førte til et resultat som gir alle ansatte, som faller inn under omfangsbestemmelsen i Overenskomsten for Baker- og konditorfagene, totalt kr. 10,50 pr time (et generelt i tillegg på kroner 7,50 per time og et tillegg på kroner 3,00 per time) fra og med 21. april 2023. Tillegget på kroner 10,50 per time skal gis til alle uavhengig av den grunnlønnen de hadde frem til 21. april 2023.

Minstelønnssatsen i overenskomsten for Baker- og konditorfagene ble oppregulert med kroner 6,25 pr time. Den nye minstelønnen er nå på 206,03 per time. Oppreguleringen av minstelønnen er en del av tillegget på kroner 10,50 per time og skal ikke utbetales i tillegg til tillegget på kr. 10,50 pr. time.

Vedlagt følger en tabell som viser utregningen av resultatet av økningen av minstelønnssatsen på Overenskomsten for Baker- og konditorfagene. Nøkkeltallene viser kun det som ligger av økonomi i overenskomsten etter at minstelønnen ble hevet med kr. 6,25 pr time.

NB!

Ansatte som faller inn under Overenskomsten for Baker- og konditorfagene får i år en større lønnsøkning pr time (kr. 10,50) enn årets økning av minstelønnen (kr. 6,25). Arbeidstakere, som var ansatt den 21. april og med en timelønn lik overenskomstens minstelønnssats, vil derfor bli liggende lønnsmessig over overenskomstens nøkkeltall.
Reelle lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres og kan resultere i et lønnstillegg utover det som allerede er gitt sentralt. Dette er tillegg som gis arbeidstakerne utover nøkkeltallene og sentralt fremforhandlede lønnstillegg.

Her finner du nøkkeltallene for lønnsoppgjøret 2023 - .pdf-format

Les mer om lønnsoppgjøret 2023 her

Resultater fra tidligere oppgjør på 133 - Baker og konditoroverenskomsten: 

2022

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

I tillegg til å nedsette to utvalg i tariffperioden, som skal fokusere på hhv. lokale forhandlinger og overenskomstens struktur, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
  • Fagbrevtillegget økes til kr. 12,50 (virkning fra 1. mai 2022). Økningen i fagbrevtillegget skal ikke gis utgående effekt.
  • Nattillegget reguleres automatisk med 25% av det generelle tillegget, tilsvarende kr 1,-

Den 16. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 133 - Baker- og konditoroverenskomsten.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Last ned nøkkeltall her

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på NHO Mat og Drikkes tarifftelefon 23 08 86 99.

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2022 består av:

Gunn Marit Leinebø, Baker Brun Produksjon AS

Per Ole Thorsen, Bakehuset AS

Morten Hals, Baker Hansen AS

Gunnar Bakke, BKLF

Odd Håvard Larsen, Mesterbakeren AS

Hilde Johannesen, Lantmännen Unibake 

2021

Resultatet i 2021 ble:

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time til alle, med virkning fra 1. april i år.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr. 1,00 pr. time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Resultatets betydning for Overenskomst for baker- og konditorfagene

Ansatte som faller inn under Overenskomst for baker og konditorfagene skal ha det generelle tillegget på kr. 2,25 pr. time med virkning fra 1. april 2021 og lavlønnstillegget på kr. 1,00 pr. time, også det med virkning fra 1. april 2021. Totalt tarifftillegg for disse arbeidstakerne er da kr. 3,25 pr. time fra 1. april 2021.

Regulering av minstelønnssatsen

Overenskomst for baker- og konditorfagene er en minstelønnsavtale. Det innebærer at minstelønnssatsen endres fra og med 1. april 2021 hvis oppgjøre blir vedtatt. I overenskomstens § 17 er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85 % av samlet næringsmiddelindustri.

Årets beregning viser at minstelønnssatsen denne gangen økes med kr. 4,25 pr. timer fra kr. 189,30 pr. time til kr. 193,55 pr time fra 1. april 2021.
Minstelønnssatshevingen på kr. 4,25 pr time inkluderer det generelle tillegget (kr. 2,25 pr. time) og lavlønnstillegget (kr. 1,- pr. time) som ble gitt i den sentrale oppgjøre mellom LO og NHO.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessige en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25 pr time) og det generelle tillegget (kr. 2,25 pr. time) samt lavlønnstillegget (kr. 1,- pr. time). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det genere tillegget (kr. 2,25 pr. time) og lavlønnstillegget (kr. 1,- pr. time). Svaret på det spørsmålet er at det har arbeidstakerne ikke.

De nye nøkkeltall på Overenskomsten for baker- og konditorfagene fra 1. april 2021

Det gis en forenklet oversikt over overenskomstens lønnssatser for arbeidstakere som ligger på og følger disse.

Nøkkeltall 2021

Mellomoppgjøret 2021 er vedtatt. Les mer om det her.

 

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: