133 - Baker- og konditoroverenskomsten

Forhandlingsresultatet på overenskomst nr. 133 - Baker- og konditoroverenskomsten ble godkjent i uravstemning 31. mai. Det betyr at lokale lønnsforhandlinger kan starte.

(Denne saken er sist oppdatert 31. mai 024)

Forhandlingene var mellom NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).
I tillegg til å bli enige om blant annet utvalgsarbeid om etter- og videreutdanning ble partene enige om følgende punkter:  

  • Økning av minstelønnssatsen til 216,15 kroner inklusiv det generelle tillegget på kr 7,- i punkt 2 nedenfor (virkning fra 1. mai 2024)
  • Generelt tillegg til alle på 7,- kroner (virkning fra 1. mai 2024)
  • Innføring av et 1 års ansiennitetstrinn med kr 3,00 pr. time med virkning fra 1. mai 2024 (med utgående effekt).
  • Økning av 3 og 6 års ansiennitetstrinn med kr 0, 50 pr. time med virkning fra 1. mai 2024 (med utgående effekt).

Som nedfelt i Overenskomsten for Baker- og konditorfagene § 12 reguleres nattilleggene med 25 % av det generelle tillegget (opp kr. 1,75) til:

  • kr 85,68 pr. time til voksne arbeidere ufaglært
  • kr 94,43 pr. time til svenner

Her finner du en eksempelsamling på hvordan ny lønn skal regnes ut gitt ulike utgangspunkt.

Forhandlingsresultatet ble godkjent i uravstemning 31. mai 2024 og lokale lønnsforhandlinger kan starte.

På Arbinn finner du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger

Se også opptak av webinar om lokale forhandlinger her

Enighetsprotokollen kan du lese her: Enighetsprotokoll 133 Baker- og konditoroverenskomsten.pdf

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår tarifftelefon 23 08 86 99.

Du finner tariffavtalen for bakere og konditorer hos Lovdata

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Odd-Eirik Henjesand, Nærbakst
Per Ole Thorsen, Bakehuset AS 
Heidi Müller, Bakeverket 
Odd Håvard Larsen, Mesterbakeren
Gunnar Bakke, BKLF
Marit Sørløkken, Lantmännen Unibake

Følg med her for total oversikt over hva som skjer i tariffoppgjøret 2024 for NHO Mat og Drikke 

Resultater fra tidligere oppgjør på 133 - Baker og konditoroverenskomsten: 

2023

Meklingen mellom NHO og LO førte til et resultat som gir alle ansatte, som faller inn under omfangsbestemmelsen i Overenskomsten for Baker- og konditorfagene, totalt kr. 10,50 pr time (et generelt i tillegg på kroner 7,50 per time og et tillegg på kroner 3,00 per time) fra og med 21. april 2023. Tillegget på kroner 10,50 per time skal gis til alle uavhengig av den grunnlønnen de hadde frem til 21. april 2023.

Minstelønnssatsen i overenskomsten for Baker- og konditorfagene ble oppregulert med kroner 6,25 pr time. Den nye minstelønnen er nå på 206,03 per time. Oppreguleringen av minstelønnen er en del av tillegget på kroner 10,50 per time og skal ikke utbetales i tillegg til tillegget på kr. 10,50 pr. time.

Vedlagt følger en tabell som viser utregningen av resultatet av økningen av minstelønnssatsen på Overenskomsten for Baker- og konditorfagene. Nøkkeltallene viser kun det som ligger av økonomi i overenskomsten etter at minstelønnen ble hevet med kr. 6,25 pr time.

NB!

Ansatte som faller inn under Overenskomsten for Baker- og konditorfagene får i år en større lønnsøkning pr time (kr. 10,50) enn årets økning av minstelønnen (kr. 6,25). Arbeidstakere, som var ansatt den 21. april og med en timelønn lik overenskomstens minstelønnssats, vil derfor bli liggende lønnsmessig over overenskomstens nøkkeltall.
Reelle lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres og kan resultere i et lønnstillegg utover det som allerede er gitt sentralt. Dette er tillegg som gis arbeidstakerne utover nøkkeltallene og sentralt fremforhandlede lønnstillegg.

Her finner du nøkkeltallene for lønnsoppgjøret 2023 - .pdf-format

Les mer om lønnsoppgjøret 2023 her

2022

NB! All informasjon under gjelder for lønnsoppgjøret 2022.

I tillegg til å nedsette to utvalg i tariffperioden, som skal fokusere på hhv. lokale forhandlinger og overenskomstens struktur, ble NHO Mat og Drikke og NNN blant annet enige om følgende punkter:

  • Økning av minstelønnssatsen til 199,78 kroner inklusiv det generelle tillegget (virkning fra 1. mai 2022)
  • Generelt tillegg til alle på 4,- kroner (virkning fra 1. mai 2022)
  • Fagbrevtillegget økes til kr. 12,50 (virkning fra 1. mai 2022). Økningen i fagbrevtillegget skal ikke gis utgående effekt.
  • Nattillegget reguleres automatisk med 25% av det generelle tillegget, tilsvarende kr 1,-

Den 16. juni 2022 mottok NHO Mat og Drikke beskjed fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om at forhandlingsresultatet på overenskomst 133 - Baker- og konditoroverenskomsten.

Dette betyr at utbetalinger som følger av enighetsprotokollen kan utføres, og at bedriftene kan starte lokale lønnsforhandlinger. Ønsker du mer informasjon om lokale lønnsforhandlinger, kan du lese mer på arbinn.no.  

Enighetsprotokollen kan du lese her.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen og det generelle tillegget.

Last ned nøkkeltall her

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på NHO Mat og Drikkes tarifftelefon 23 08 86 99.

Dette har skjedd tidligere i lønnsoppgjøret 2022

På overtid 1. april kom Fellesforbundet og Norsk Industri til enighet i årets frontfagsoppgjør.

Her finner du gjeldende overenskomst med utløpsdato 30. april 2024.

Forhandlingsutvalget for tariffoppgjøret 2024 består av:

Odd-Eirik Henjesand, Nærbakst
Per Ole Thorsen, Bakehuset AS 
Heidi Müller, Bakeverket 
Odd Håvard Larsen, Mesterbakeren
Gunnar Bakke, BKLF
Marit Sørløkken, Lantmännen Unibake

Ved spørsmål ta kontakt med forhandlingsansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev: