Nye nøkkeltall på Overenskomst for baker- og konditorbransjen (avtale 133)

Nærbilde av en disk med bakevarer

Illustrasjonsfoto. Foto: Unsplash

I denne saken kan du lese mer om resultatet fra årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO, betydningen for avtale 133, regulering av minstelønnssatsen og de nye nøkkeltallene som gjelder fra 1. april 2021.

(Denne saken er sist oppdatert 3. mai 2021)

Resultatet av årets tariffoppgjør mellom LO og NHO

Søndag 11. april 2021 klokken 14.00 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, hvor resultatet ble:

Generelt tillegg

Det ble gitt et generelt tillegg på kr. 2,25 pr. time til alle, med virkning fra 1. april i år.

Lavlønnstillegg

I tillegg ble det gitt kr. 1,00 pr. time, også dette med virkning fra 1. april 2021, til alle arbeidstakere omfattet av de overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Resultatets betydning for Overenskomst for baker- og konditorfagene

Ansatte som faller inn under Overenskomst for baker og konditorfagene skal ha det generelle tillegget på kr. 2,25 pr. time med virkning fra 1. april 2021 og lavlønnstillegget på kr. 1,00 pr. time, også det med virkning fra 1. april 2021. Totalt tarifftillegg for disse arbeidstakerne er da kr. 3,25 pr. time fra 1. april 2021.

Regulering av minstelønnssatsen

Overenskomst for baker- og konditorfagene er en minstelønnsavtale. Det innebærer at minstelønnssatsen endres fra og med 1. april 2021 hvis oppgjøre blir vedtatt. I overenskomstens § 17 er det en garantibestemmelse som regulerer minstelønnssatsen til 85 % av samlet næringsmiddelindustri.

Årets beregning viser at minstelønnssatsen denne gangen økes med kr. 4,25 pr. timer fra kr. 189,30 pr. time til kr. 193,55 pr time fra 1. april 2021.
Minstelønnssatshevingen på kr. 4,25 pr time inkluderer det generelle tillegget (kr. 2,25 pr. time) og lavlønnstillegget (kr. 1,- pr. time) som ble gitt i den sentrale oppgjøre mellom LO og NHO.

NHO Mat og Drikke mottar erfaringsmessige en rekke spørsmål knyttet til sammenhengen mellom økningen av minstelønnssatsen (kr. 4,25 pr time) og det generelle tillegget (kr. 2,25 pr. time) samt lavlønnstillegget (kr. 1,- pr. time). Spørsmålene går bl.a. ut på om arbeidstakerne har krav på kr. 4,25 som minstelønnen heves med, i tillegg til det genere tillegget (kr. 2,25 pr. time) og lavlønnstillegget (kr. 1,- pr. time). Svaret på det spørsmålet er at det har arbeidstakerne ikke.

De nye nøkkeltall på Overenskomsten for baker- og konditorfagene fra 1. april 2021

Det gis en forenklet oversikt over overenskomstens lønnssatser for arbeidstakere som ligger på og følger disse.

Nøkkeltall 2021

Mellomoppgjøret 2021 er vedtatt. Les mer om det her.

Har du spørsmål til oppgjøret 2021 eller nøkkeltallene, ta gjerne kontakt med våre advokater på vår tarifftelefon/advokattelefon: 23 08 86 99 eller e-post: advokat@nhomd.no

Nøkkeltall fra tidligere oppgjør

Last ned nøkkeltall fra 2020 i .pdf-format her

Ved spørsmål ta kontakt med tariffavtaleansvarlig:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du motta vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: